CHỨC NĂNG

TÌM KIẾM TRUYỆN NHANH - CHÍNH XÁC


Bấm Thích (Like) và g+1 để Cập Nhật Truyện Mới !


Danh Sách Truyện Hay Ngày 

<3 » 2495 - [Truyện Ngắn] Đừng Bảo Mình Là Đĩ Nữa .. Mà Là Vợ Anh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/dung_bao_minh_la_di_nua_ma_la_vo_anh/2015-03-27-2495

<3 » 2491 - [Truyện Ngắn] Đểu và Đa Tình
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/deu_va_da_tinh/2015-03-27-2491

<3 » 2489 - [Truyện Ngắn] Xin Chào ! Em Đã Từng Yêu Anh !
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/xin_chao_em_da_tung_yeu_anh/2015-03-27-2489

<3 » 2488 - [Truyện Les] Cô Ơi... Sao Mình Có Duyên Thế ???
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/co_oi_sao_minh_co_duyen_the/2015-03-26-2488

<3 » 2487 - [Truyện Gay] Tên Nô Lệ Đáng Yêu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ten_no_le_dang_yeu/2015-03-26-2487

<3 » 2486 - [Tiểu Thuyết] Nữ Vương Trở Về Tổng Giám Đốc Chớ Trốn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/nu_vuong_tro_ve_tong_giam_doc_cho_tron/2015-03-26-2486

<3 » 2485 - [Tiểu Thuyết] Lần Này Để Em Đợi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/lan_nay_de_em_doi/2015-03-26-2485

<3 » 2484 - [Truyện Teen] Siêu Quậy Biết Yêu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/sieu_quay_biet_yeu/2015-03-26-2484

<3 » 2483 - [Truyện Les] Tớ Yêu Cậu! Vì Cậu Là Con Gái
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/to_yeu_cau_vi_cau_la_con_gai/2015-03-26-2483

<3 » 2482 - [Truyện Les] Ngược Chiều Gió Cuốn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/nguoc_chieu_gio_cuon/2015-03-26-2482

<3 » 2481 - [Truyện Teen] Cám Ơn Vì Em Đã Đến
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/cam_on_vi_em_da_den/2015-03-26-2481

<3 » 2480 - [Truyện Gay] Siêu Sao Thành Lạc Dương
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/sieu_sao_thanh_lac_duong/2015-03-26-2480

<3 » 2477 - [Tiểu Thuyết] Luyến Ái Vương Phi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/luyen_ai_vuong_phi/2015-03-25-2477

<3 » 2476 - [Tiểu Thuyết] Thái Hậu Nương Nương Mười Sáu Tuổi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/thai_hau_nuong_nuong_muoi_sau_tuoi/2015-03-25-2476

<3 » 2475 - [Tiểu Thuyết] Hoàng Hậu Lắm Chiêu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/hoang_hau_lam_chieu/2015-03-25-2475

<3 » 2474 - [Tiểu Thuyết] Long Thái Tử Báo Ân
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/long_thai_tu_bao_an/2015-03-25-2474

<3 » 2473 - [Tiểu Thuyết] Ái Thiếp Của Tà Thần
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ai_thiep_cua_ta_than/2015-03-25-2473

<3 » 2472 - [Tiểu Thuyết] Ba Mươi Sáu Kế Cầm Tướng Quân
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ba_muoi_sau_ke_cam_tuong_quan/2015-03-25-2472

<3 » 2471 - [Tiểu Thuyết] Câu Hồn Cuồng Gia
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/cau_hon_cuong_gia/2015-03-25-2471

<3 » 2470 - [Tiểu Thuyết] Băng Nữ Sủng Phu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/bang_nu_sung_phu/2015-03-25-2470

<3 » 2469 - [Truyện Gay] Bạn Trai Tôi Là Quái Vật
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ban_trai_toi_la_quai_vat/2015-03-25-2469

<3 » 2467 - [Truyện Gay] Khát Khao Khôn Cùng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/khat_khao_khon_cung/2015-03-25-2467

<3 » 2466 - [Truyện Gay] Tổng Tài Nô Lệ Thư Ký Chủ Nhân
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tong_tai_no_le_thu_ky_chu_nhan/2015-03-25-2466

<3 » 2465 - [Truyện Gay] Gia Hữu Tiểu Tiện
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/gia_huu_tieu_tien/2015-03-24-2465

<3 » 2464 - [Truyện Gay] Anh Nghĩ Muốn Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/anh_nghi_muon_em/2015-03-24-2464

<3 » 2463 - [Truyện Gay] Tôi Là Nhược Công Vậy Thì Sao ?!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/toi_la_nhuoc_cong_vay_thi_sao/2015-03-24-2463

<3 » 2462 - [Truyện Gay] Chuyện Từ Kiếp Trước Quá Khứ Tình Yêu Bị Nguyền Rủa Phần 5 Hết
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/chuyen_tu_kiep_truoc_qua_khu_tinh_yeu_bi_nguyen_rua_phan_5_het/2015-03-24-2462

<3 » 2461 - [Truyện Gay] Chuyện Từ Kiếp Trước Quá Khứ Tình Yêu Bị Nguyền Rủa Phần 4
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/chuyen_tu_kiep_truoc_qua_khu_tinh_yeu_bi_nguyen_rua_phan_4/2015-03-24-2461

<3 » 2460 - [Truyện Gay] Chuyện Từ Kiếp Trước Quá Khứ Tình Yêu Bị Nguyền Rủa Phần 3
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/chuyen_tu_kiep_truoc_qua_khu_tinh_yeu_bi_nguyen_rua_phan_3/2015-03-24-2460

<3 » 2459 - [Truyện Gay] Chuyện Từ Kiếp Trước Quá Khứ Tình Yêu Bị Nguyền Rủa Phần 2
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/chuyen_tu_kiep_truoc_qua_khu_tinh_yeu_bi_nguyen_rua_phan_2/2015-03-24-2459

<3 » 2458 - [Truyện Gay] Chuyện Từ Kiếp Trước Quá Khứ Tình Yêu Bị Nguyền Rủa Phần 1
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/chuyen_tu_kiep_truoc_qua_khu_tinh_yeu_bi_nguyen_rua_phan_1/2015-03-24-2458

<3 » 2457 - [Truyện Gay] [Oneshot] Quán Có Ba Người Đàn Ông
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_quan_co_ba_nguoi_dan_ong/2015-03-24-2457

<3 » 2456 - [Truyện Gay] [Oneshot] Chàng Tiên Cá Năm 2008
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_chang_tien_ca_nam_2008/2015-03-24-2456

<3 » 2455 - [Truyện Gay] [Oneshot] Xin Lỗi Em! Anh Là Gay
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_xin_loi_em_anh_la_gay/2015-03-24-2455

<3 » 2454 - [Truyện Gay] [Oneshot] Vì Nhóc Vẫn Là Nhóc Của Anh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_vi_nhoc_van_la_nhoc_cua_anh/2015-03-24-2454

<3 » 2453 - [Truyện Ngắn] Tớ Đã Từng Thích Cậu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/to_da_tung_thich_cau/2015-03-24-2453

<3 » 2452 - [Truyện Ngắn] Chọc Phải Người Đàn Ông Nóng Nảy 18+
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/choc_phai_nguoi_dan_ong_nong_nay_18/2015-03-24-2452

<3 » 2451 - [Truyện Ngắn] Truyện Ngắn Hay: Xóm Cave
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/truyen_ngan_hay_xom_cave/2015-03-24-2451

<3 » 2450 - [Truyện Ngắn] Nỗi Sợ Hãi Ngọt Ngào
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/noi_so_hai_ngot_ngao/2015-03-24-2450

<3 » 2449 - [Truyện Ngắn] Em Sẽ Là 1 Chiếc Bóng!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/em_se_la_1_chiec_bong/2015-03-24-2449

<3 » 2448 - [Truyện Ngắn] Anh Đừng Yêu Một Con Đĩ Như Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/anh_dung_yeu_mot_con_di_nhu_em/2015-03-24-2448

<3 » 2446 - [Truyện Gay] Làm Ơn !... Tha Cho Tôi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/lam_on_tha_cho_toi/2015-03-24-2446

<3 » 2445 - [Tiểu Thuyết] Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ai_phi_nang_dam_khong_dong_phong/2015-03-23-2445

<3 » 2444 - [Truyện Teen] Tuyết Yêu Thương
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tuyet_yeu_thuong/2015-03-23-2444

<3 » 2443 - [Truyện Teen] Tà Áo Dài Hương Sắc Hoa Sakura
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ta_ao_dai_huong_sac_hoa_sakura/2015-03-23-2443

<3 » 2442 - [Truyện Teen] Gặp Anh Trong Chiều Mưa
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/gap_anh_trong_chieu_mua/2015-03-23-2442

<3 » 2441 - [Tiểu Thuyết] Cẩm Y
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/cam_y/2015-03-23-2441

<3 » 2440 - [Truyện Teen] Cuộc Sống 12 Chòm Sao
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/cuoc_song_12_chom_sao/2015-03-23-2440

<3 » 2439 - [Truyện Teen] Đồ Heo... Thích Cãi Anh Lắm Hả?
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/do_heo_thich_cai_anh_lam_ha/2015-03-23-2439

<3 » 2438 - [Truyện Teen] Bá Tước Gia Tộc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ba_tuoc_gia_toc/2015-03-23-2438

<3 » 2437 - [Truyện Teen] Vợ Ngốc !! Lấy Anh Nha
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/vo_ngoc_lay_anh_nha/2015-03-23-2437

<3 » 2436 - [Truyện Teen] Học Viện Phù Thuỷ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/hoc_vien_phu_thuy/2015-03-23-2436

<3 » 2435 - [Truyện Teen] Huyền Thoại Elder
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/huyen_thoai_elder/2015-03-23-2435

<3 » 2434 - [Tiểu Thuyết] Tiểu Thư Lạnh Lùng, Dừng Ở Đây Thôi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tieu_thu_lanh_lung_dung_o_day_thoi/2015-03-23-2434

<3 » 2433 - [Truyện Teen] Play Boy And Play Girl (Bộ Đôi Lạnh Lùng)
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/play_boy_and_play_girl_bo_doi_lanh_lung/2015-03-23-2433

<3 » 2432 - [Truyện Teen] Yêu Nữa Được Không
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/yeu_nua_duoc_khong/2015-03-23-2432

<3 » 2431 - [Truyện Teen] Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/dau_ngo_nguoi_ay_ngay_ben_ta/2015-03-23-2431

<3 » 2430 - [Truyện Teen] Thiếu Gia Đáng Ghét Và Con Nhỏ Lỳ Lợm
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/thieu_gia_dang_ghet_va_con_nho_ly_lom/2015-03-23-2430

<3 » 2429 - [Truyện Teen] Hoàng Gia
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/hoang_gia/2015-03-23-2429

<3 » 2428 - [Truyện Teen] Em Yêu Anh Mất Rồi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/em_yeu_anh_mat_roi/2015-03-23-2428

<3 » 2427 - [Tiểu Thuyết] Chìa Khoá
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/chia_khoa/2015-03-23-2427

<3 » 2426 - [Truyện Ma] Tơ Đồng Rỏ Máu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/to_dong_ro_mau/2015-03-23-2426

<3 » 2425 - [Truyện Ngắn] 13 Tuổi, Tôi Đã Biết Yêu Từ Ánh Mắt Ấy
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/13_tuoi_toi_da_biet_yeu_tu_anh_mat_ay/2015-03-23-2425

<3 » 2424 - [Truyện Ngắn] Em Vẫn Còn Yêu Dù Anh Là... Gay
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/em_van_con_yeu_du_anh_la_gay/2015-03-23-2424

<3 » 2423 - [Truyện Ngắn] Mình Gặp Nhau Kiếp Trước Rồi Phải Không Anh !?
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/minh_gap_nhau_kiep_truoc_roi_phai_khong_anh/2015-03-23-2423

<3 » 2422 - [Truyện Ngắn] Món Quà Làm Vợ Anh Một Ngày !
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/mon_qua_lam_vo_anh_mot_ngay/2015-03-23-2422

<3 » 2421 - [Truyện Ngắn] Xa Quá Không Anh??
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/xa_qua_khong_anh/2015-03-23-2421

<3 » 2420 - [Truyện Ngắn] Chúng Mình Sẽ Lại Được Ở Bên Nhau
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/chung_minh_se_lai_duoc_ben_nhau/2015-03-23-2420

<3 » 2419 - [Truyện Ngắn] Như Chưa Hề Quen
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/nhu_chua_he_quen/2015-03-23-2419

<3 » 2418 - [Truyện Ngắn] Tình Yêu Như Những Miếng Ghép Không Khít
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tinh_yeu_nhu_nhung_mieng_ghep_khong_khit/2015-03-23-2418

<3 » 2417 - [Truyện Gay] [Oneshot] Cho Những Người Đến Sau
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_cho_nhung_nguoi_den_sau/2015-03-23-2417

<3 » 2416 - [Truyện Gay] [Oneshot] Em Xin Lỗi ! Bé Bự Của Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_em_xin_loi_be_bu_cua_em/2015-03-23-2416

<3 » 2415 - [Truyện Gay] [Oneshot] Nếu Anh Bỏ Quên Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_neu_anh_bo_quen_em/2015-03-23-2415

<3 » 2414 - [Truyện Gay] [Oneshot] Chuyến Xe Vắng Khách
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_chuyen_xe_vang_khach/2015-03-23-2414

<3 » 2413 - [Truyện Gay] [Oneshot] Tôi Khóc Vì Câu Nói Của Em Trai
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_toi_khoc_vi_cau_noi_cua_em_trai/2015-03-23-2413

<3 » 2412 - [Truyện Gay] Tên Trộm và Thú Nhồi Bông Phần 3 Hết
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ten_trom_va_thu_nhoi_bong_phan_3_het/2015-03-23-2412

<3 » 2411 - [Truyện Gay] Tên Trộm và Thú Nhồi Bông Phần 2
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ten_trom_va_thu_nhoi_bong_phan_2/2015-03-23-2411

<3 » 2410 - [Truyện Gay] Tên Trộm và Thú Nhồi Bông Phần 1
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ten_trom_va_thu_nhoi_bong_phan_1/2015-03-23-2410

<3 » 2409 - [Truyện Gay] [Oneshot] Tiếng Thét Trong Mưa!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_tieng_thet_trong_mua/2015-03-23-2409

<3 » 2408 - [Truyện Gay] [Oneshot] Anh Còn Đứng Đó Mà Cười Được À? Anh Có Biết Tui Sợ Thế Nào Không
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_anh_con_dung_do_ma_cuoi_duoc_a_anh_co_biet_tui_so_the_nao_khong/2015-03-23-2408

<3 » 2407 - [Truyện Gay] [Oneshot] Tự Chuyện Ngày Mưa!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_tu_chuyen_ngay_mua/2015-03-23-2407

<3 » 2406 - [Truyện Gay] [Oneshot] Mặt Trời Là Anh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_mat_troi_la_anh/2015-03-23-2406

<3 » 2405 - [Truyện Gay] [Oneshot] Sĩ Quan Và Hạ Sĩ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_si_quan_va_ha_si/2015-03-23-2405

<3 » 2404 - [Truyện Gay] [Oneshot] Ước Nguyện Cuối Cùng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_uoc_nguyen_cuoi_cung/2015-03-23-2404

<3 » 2403 - [Truyện Gay] [Oneshot] Những Mảnh Đời
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_nhung_manh_doi/2015-03-23-2403

<3 » 2402 - [Truyện Gay] [Oneshot] Lần Đầu Tiên
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_lan_dau_tien/2015-03-23-2402

<3 » 2401 - [Truyện Gay] [Oneshot] Khi Nào Chúng Ta Sống Chung
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_khi_nao_chung_ta_song_chung/2015-03-23-2401

<3 » 2400 - [Truyện Gay] [Oneshot] Truyền Thuyết về Phương Quá và Tiểu Lông Nữ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_truyen_thuyet_ve_phuong_qua_va_tieu_long_nu/2015-03-23-2400

<3 » 2399 - [Truyện Gay] [Oneshot] Ừ Thì ... Là Bạn Thôi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_u_thi_la_ban_thoi/2015-03-23-2399

<3 » 2398 - [Truyện Gay] [Oneshot] Ngày Không Làm Gì Cả
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_ngay_khong_lam_gi_ca/2015-03-23-2398

<3 » 2397 - [Truyện Ngắn] Anh Là Một Nửa Của Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/anh_la_mot_nua_cua_em/2015-03-22-2397

<3 » 2396 - [Truyện Gay] Nỗi Niềm UKE Xấu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/noi_niem_uke_xau/2015-03-22-2396

<3 » 2395 - [Tiểu Thuyết] Tiểu Vương Phi Siêu Quậy
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tieu_vuong_phi_sieu_quay/2015-03-22-2395

<3 » 2394 - [Tiểu Thuyết] Anh Hùng Lĩnh Nam
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/anh_hung_linh_nam/2015-03-22-2394

<3 » 2393 - [Truyện Gay] Chỉ Là Muốn Nói... Em Yêu Anh!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/chi_la_muon_noi_em_yeu_anh/2015-03-22-2393

<3 » 2392 - [Truyện Gay] Bảo Bối Của Tổng Giám Đốc Kiêm Xã Hội Đen
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/bao_boi_cua_tong_giam_doc_kiem_xa_hoi_den/2015-03-22-2392

<3 » 2391 - [Truyện Gay] Hành Trình Đi Tìm Uke
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/hanh_trinh_di_tim_uke/2015-03-22-2391

<3 » 2390 - [Truyện Gay] Thắng Mình Thích Bạn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/thang_minh_thich_ban/2015-03-22-2390

<3 » 2389 - [Truyện Gay] Tao Ghét Mày
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tao_ghet_may/2015-03-22-2389

<3 » 2388 - [Truyện Gay] Cưới Một Cậu Vợ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/cuoi_mot_cau_vo/2015-03-22-2388

<3 » 2387 - [Truyện Les] Với Em, Cô Luôn Là Người Quan Trọng Nhất!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/voi_em_co_luon_la_nguoi_quan_trong_nhat/2015-03-22-2387

<3 » 2386 - [Truyện Teen] [Fantic Infinite và BTS] Tình Yêu Học Đường
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/fantic_infinite_va_bts_tinh_yeu_hoc_duong/2015-03-22-2386

<3 » 2385 - [Truyện Gay] Truyện Gay Máu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/truyen_gay_mau/2015-03-22-2385

<3 » 2384 - [Truyện Teen] Chỉ Là Yêu Thôi !!!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/chi_la_yeu_thoi/2015-03-22-2384

<3 » 2383 - [Truyện Gay] Về Đây Bên Anh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ve_day_ben_anh/2015-03-22-2383

<3 » 2382 - [Tiểu Thuyết] Lạc Vào Dị Giới
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/lac_vao_di_gioi/2015-03-22-2382

<3 » 2381 - [Truyện Ngắn] Mày Là Đồ Nói Dối! Ước Mơ Của Tao Mày Chưa Thực Hiện Mà!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/may_la_do_noi_doi_uoc_mo_cua_tao_may_chua_thuc_hien_ma/2015-03-22-2381

<3 » 2380 - [Truyện Ngắn] Lần Cuối... Nhìn Thấy Anh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/lan_cuoi_nhin_thay_anh/2015-03-22-2380

<3 » 2379 - [Truyện Ngắn] Đợi Yêu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/doi_yeu/2015-03-22-2379

<3 » 2378 - [Truyện Gay] Những Thằng Cảnh Sát Yếu Đuối (Những Tháng Ngày Dang Dở)
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/nhung_thang_canh_sat_yeu_duoi_nhung_thang_ngay_dang_do/2015-03-21-2378

<3 » 2377 - [Truyện Teen] Hạnh Phúc Sẽ Đến Với Anh Và Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/hanh_phuc_se_den_voi_anh_va_em/2015-03-21-2377

<3 » 2376 - [Tiểu Thuyết] Tôi Và Hắn Ta
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/toi_va_han_ta/2015-03-21-2376

<3 » 2375 - [Truyện Teen] My Demon (Ác Quỷ Của Em)
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/my_demon_ac_quy_cua_em/2015-03-21-2375

<3 » 2374 - [Truyện Teen] Hồ Sơ Mật Lớp Chuyên
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ho_so_mat_lop_chuyen/2015-03-21-2374

<3 » 2373 - [Truyện Gay] Nhật Kí Tình Yêu Tôi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/nhat_ki_tinh_yeu_toi/2015-03-21-2373

<3 » 2372 - [Truyện Gay] Thế Giới Có Chút Ngọt
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/the_gioi_co_chut_ngot/2015-03-21-2372

<3 » 2371 - [Tiểu Thuyết] Lớn Tuổi Hơn Thì Đã Sao ???
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/lon_tuoi_hon_thi_da_sao/2015-03-21-2371

<3 » 2370 - [Truyện Les] Đầu Gấu Vs Đầu To
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/dau_gau_vs_dau_to/2015-03-21-2370

<3 » 2369 - [Truyện Les] Yêu Em !
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/yeu_em/2015-03-21-2369

<3 » 2366 - [Truyện Ngắn] Đã Từng Là Bạn Thân
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/da_tung_la_ban_than/2015-03-21-2366

<3 » 2364 - [Truyện Teen] Robot Của Lão Đại
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/robot_cua_lao_dai/2015-03-20-2364

<3 » 2363 - [Truyện Gay] Tiểu Nhật À ! Ngoan Đừng Chạy !
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tieu_nhat_a_ngoan_dung_chay/2015-03-20-2363

<3 » 2362 - [Truyện Teen] 12 Chòm Sao Và Bá Đạo Học Đường
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/12_chom_sao_va_ba_dao_hoc_duong/2015-03-20-2362

<3 » 2361 - [Truyện Teen] Hải Băng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/hai_bang/2015-03-20-2361

<3 » 2360 - [Truyện Gay] Tình Yêu, Hay Là Tình Thù
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tinh_yeu_hay_la_tinh_thu/2015-03-20-2360

<3 » 2359 - [Truyện Gay] Hãy Tin Anh Thêm Lần Nữa
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/hay_tin_anh_them_lan_nua/2015-03-20-2359

<3 » 2358 - [Truyện Ngắn] Gõ Cửa Tuổi 20
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/go_cua_tuoi_20/2015-03-20-2358

<3 » 2357 - [Truyện Ngắn] [Fanfic Junseob] True Love
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/fanfic_junseob_true_love/2015-03-20-2357

<3 » 2356 - [Truyện Ngắn] Truyện Ngắn Hay: Nhất Định Anh Sẽ Cưới Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/truyen_ngan_hay_nhat_dinh_anh_se_cuoi_em/2015-03-20-2356

<3 » 2355 - [Truyện Ngắn] Truyện Ngắn Hay: Anh Đã Tìm Được Cách Để Quên Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/truyen_ngan_hay_anh_da_tim_duoc_cach_de_quen_em/2015-03-20-2355

<3 » 2354 - [Truyện Ngắn] Truyện Ngắn Hay: Yêu Em, Anh Dám Không ???
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/truyen_ngan_hay_yeu_em_anh_dam_khong/2015-03-20-2354

<3 » 2353 - [Truyện Ngắn] Truyện Ngắn Hay: Chúc Em Hạnh Phúc Bên Người Em Yêu!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/truyen_ngan_hay_chuc_em_hanh_phuc_ben_nguoi_em_yeu/2015-03-20-2353

<3 » 2352 - [Truyện Ngắn] Truyện Ngắn Hay: Tình Cảm Gà Bông Thôi Mà!!!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/truyen_ngan_hay_tinh_cam_ga_bong_thoi_ma/2015-03-20-2352

<3 » 2351 - [Truyện Ngắn] Truyện Ngắn Hay: Chiếc Mặt Nạ Quỷ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/truyen_ngan_hay_chiec_mat_na_quy/2015-03-20-2351

<3 » 2350 - [Truyện Ngắn] Truyện Ngắn Hay: Khi Không Còn Đủ Sức Giữ Anh!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/truyen_ngan_hay_khi_khong_con_du_suc_giu_anh/2015-03-20-2350

<3 » 2349 - [Truyện Ngắn] Truyện Ngắn Hay: Nụ Hôn Đầu Tiên Bị Đánh Cắp!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/truyen_ngan_hay_nu_hon_dau_tien_bi_danh_cap/2015-03-20-2349

<3 » 2348 - [Truyện Teen] Tôi Và Anh... Có Thể Sao?
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/toi_va_anh_co_the_sao/2015-03-20-2348

<3 » 2347 - [Truyện Ngắn] Là Vì Anh Vẫn Ở Đây
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/la_vi_anh_van_o_day/2015-03-20-2347

<3 » 2346 - [Truyện Ngắn] Vì Em Yêu Anh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/vi_em_yeu_anh/2015-03-19-2346

<3 » 2345 - [Truyện Gay] Anh Xin Lỗi! Vì Đã Yêu Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/anh_xin_loi_vi_da_yeu_em/2015-03-19-2345

<3 » 2344 - [Truyện Teen] Nữ Thần Bóng Đêm
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/nu_than_bong_dem/2015-03-19-2344

<3 » 2343 - [Truyện Les] Câu Chuyện Cuộc Đời Nó
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/cau_chuyen_cuoc_doi_no/2015-03-19-2343

<3 » 2342 - [Truyện Teen] Nàng Ôsin Cá Tính và Chàng Hotboy Lạnh Lùng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/nang_osin_ca_tinh_va_chang_hotboy_lanh_lung/2015-03-19-2342

<3 » 2341 - [Truyện Teen] Tình Yêu Của Anh Chàng Và Cô Nàng Lạnh Lùng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tinh_yeu_cua_anh_chang_va_co_nang_lanh_lung/2015-03-19-2341

<3 » 2340 - [Truyện Les] Vội Vàng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/voi_vang/2015-03-19-2340

<3 » 2339 - [Tiểu Thuyết] Tuyết Lệ Hoa
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tuyet_le_hoa/2015-03-19-2339

<3 » 2338 - [Truyện Teen] Thất Đại Thần Vương
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/that_dai_than_vuong/2015-03-19-2338

<3 » 2337 - [Truyện Teen] Định Mệnh Version Sóc Con
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/dinh_menh_version_soc_con/2015-03-19-2337

<3 » 2336 - [Truyện Les] Ngàn Năm Sau Anh Có Còn Yêu Em ?
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ngan_nam_sau_anh_co_con_yeu_em/2015-03-19-2336

<3 » 2335 - [Truyện Les] Queen Of The Night And Grand Duke Vampire
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/queen_of_the_night_and_grand_duke_vampire/2015-03-19-2335

<3 » 2334 - [Truyện Les] Chị Yêu Em Đồ Đẹp Trai
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/chi_yeu_em_do_dep_trai/2015-03-19-2334

<3 » 2333 - [Tiểu Thuyết] Trái Tim Màu Hổ Phách
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/trai_tim_mau_ho_phach/2015-03-19-2333

<3 » 2332 - [Tiểu Thuyết] Nữ Vương Hắc Đạo - Ông Xã Chớ Làm Loạn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/nu_vuong_hac_dao_ong_xa_cho_lam_loan/2015-03-19-2332

<3 » 2331 - [Tiểu Thuyết] Bức Hôn Tổng Tài
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/buc_hon_tong_tai/2015-03-19-2331

<3 » 2330 - [Truyện Teen] Thiên Sứ Băng Giá
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/thien_su_bang_gia/2015-03-19-2330

<3 » 2329 - [Truyện Gay] Heo và Sói
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/heo_va_soi/2015-03-19-2329

<3 » 2328 - [Truyện Teen] Tiểu Nha Đầu! Em Là Của Anh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tieu_nha_dau_em_la_cua_anh/2015-03-19-2328

<3 » 2327 - [Truyện Teen] Đằng Sau Ban Mai
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/dang_sau_ban_mai/2015-03-19-2327

<3 » 2326 - [Truyện Gay] (Đam Mỹ) Định Mệnh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/dam_my_dinh_menh/2015-03-19-2326

<3 » 2325 - [Truyện Les] Cảm Xúc Phần 2
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/cam_xuc_phan_2/2015-03-19-2325

<3 » 2324 - [Truyện Teen] Cô Nàng Hot Boy Lạnh Lùng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/co_nang_hot_boy_lanh_lung/2015-03-19-2324

<3 » 2323 - [Truyện Teen] Thiên Thần Của Băng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/thien_than_cua_bang/2015-03-19-2323

<3 » 2318 - [Truyện Ngắn] Chẳng Biết Thế Nào ! (Quà Tặng Cuộc Sống)
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/chang_biet_the_nao_qua_tang_cuoc_song/2015-03-19-2318

<3 » 2315 - [Tiểu Thuyết] Vợ Ơi, Chào Em!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/vo_oi_chao_em/2015-03-18-2315

<3 » 2314 - [Tiểu Thuyết] Người Tình Bá Đạo
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/nguoi_tinh_ba_dao/2015-03-18-2314

<3 » 2313 - [Tiểu Thuyết] Rồi Chúng Ta Sẽ Tìm Được Hạnh Phúc Sau Những Đau Thương
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/roi_chung_ta_se_tim_duoc_hanh_phuc_sau_nhung_dau_thuong/2015-03-18-2313

<3 » 2312 - [Truyện Teen] Nếu Như...
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/neu_nhu/2015-03-18-2312

<3 » 2311 - [Truyện Teen] Mùa Anh Đào Nở
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/mua_anh_dao_no/2015-03-18-2311

<3 » 2310 - [Truyện Gay] Ngoan ! Đừng Có Quậy
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ngoan_dung_co_quay/2015-03-18-2310

<3 » 2309 - [Truyện Teen] Thiên Kim Nữ Tặc (Con Nhà Giàu)
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/thien_kim_nu_tac_con_nha_giau/2015-03-18-2309

<3 » 2308 - [Truyện Ngắn] Cách Tán Trai Thông Minh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/cach_tan_trai_thong_minh/2015-03-18-2308

<3 » 2305 - [Truyện Ngắn] Tình Yêu Đầu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tinh_yeu_dau/2015-03-18-2305

<3 » 2304 - [Truyện Ngắn] Nơi Đó Tuyết Có Rơi ?
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/noi_do_tuyet_co_roi/2015-03-18-2304

<3 » 2303 - [Truyện Ngắn] Viết Nên Chuyện Tình Của Đôi Ta - Lệ Yêu!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/viet_nen_chuyen_tinh_cua_doi_ta_full_le_yeu/2015-03-18-2303

<3 » 2302 - [Truyện Ngắn] How Long Will You Love Me?
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/oneshot_how_long_will_you_love_me/2015-03-18-2302

<3 » 2300 - [Truyện Ngắn] Vì Em Là Sư Tử, Còn Anh Là Nhân Mã!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/vi_em_la_su_tu_con_anh_la_nhan_ma/2015-03-17-2300

<3 » 2298 - [Truyện Ngắn] Mưa Khác Nắng Có Yêu Nhau Được Không?
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/mua_khac_nang_co_yeu_nhau_duoc_khong/2015-03-17-2298

<3 » 2297 - [Truyện Ngắn] Cà Phê Đen Với Cà Phê Sữa
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ca_phe_den_voi_ca_phe_sua/2015-03-17-2297

<3 » 2296 - [Truyện Gay] Tình Yêu Với Thằng Nhóc Lớp 5
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tinh_yeu_voi_thang_nhoc_lop_5/2015-03-16-2296

<3 » 2295 - [Truyện Gay] [Yunjae Fanfic] Thiên Niên (Ngàn Năm)
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/yunjae_fanfic_thien_nien_ngan_nam/2015-03-16-2295

<3 » 2294 - [Truyện Les] Đạo Tình Les Version
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/dao_tinh_les_version/2015-03-16-2294

<3 » 2293 - [Truyện Teen] Ai Rồi Cũng Sẽ Khác
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ai_roi_cung_se_khac/2015-03-16-2293

<3 » 2292 - [Truyện Teen] Thử Thách Cho Con Tim
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/thu_thach_cho_con_tim/2015-03-16-2292

<3 » 2291 - [Truyện Teen] Linh Nhi Nàng Không Thoát Được Ta Đâu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/linh_nhi_nang_khong_thoat_duoc_ta_dau/2015-03-16-2291

<3 » 2290 - [Truyện Teen] Nói Yêu Em 7 Lần
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/noi_yeu_em_7_lan/2015-03-16-2290

<3 » 2289 - [Tiểu Thuyết] Người Vợ Ở Riêng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/nguoi_vo_o_rieng/2015-03-16-2289

<3 » 2288 - [Tiểu Thuyết] Người Yêu Đào Hoa Của Tôi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/nguoi_yeu_dao_hoa_cua_toi/2015-03-16-2288

<3 » 2287 - [Tiểu Thuyết] Tình Yêu Của Em Mãi Dành Cho Anh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tinh_yeu_cua_em_mai_danh_cho_anh/2015-03-16-2287

<3 » 2286 - [Truyện Gay] Chàng Trai Mùa Hạ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/chang_trai_mua_ha/2015-03-16-2286

<3 » 2285 - [Truyện Gay] Cuộc Chiến Giữa Các Mĩ Nam
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/cuoc_chien_giua_cac_mi_nam/2015-03-16-2285

<3 » 2284 - [Truyện Gay] ( Shounen Ai ) Cầu Vồng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/shounen_ai_cau_vong/2015-03-16-2284

<3 » 2283 - [Truyện Les] Cảm Xúc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/cam_xuc/2015-03-16-2283

<3 » 2282 - [Truyện Les] Gấu Bụi Đời và Thỏ Con Ngốc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/gau_bui_doi_va_tho_con_ngoc/2015-03-16-2282

<3 » 2281 - [Tiểu Thuyết] Bảo Bối Em Đừng Mong Chạy Thoát
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/bao_boi_em_dung_mong_chay_thoat/2015-03-16-2281

<3 » 2280 - [Tiểu Thuyết] Khi Phúc Hắc Gặp Biến Thái
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/khi_phuc_hac_gap_bien_thai/2015-03-16-2280

<3 » 2279 - [Tiểu Thuyết] Cẩm Tú Duyên
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/cam_tu_duyen/2015-03-16-2279

<3 » 2278 - [Truyện Ngắn] Hạnh Phúc Tới Rất Vội
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/hanh_phuc_toi_rat_voi/2015-03-16-2278

<3 » 2277 - [Truyện Ngắn] (12 Chòm Sao) Cừu Nhỏ, Sinh Nhật Vui Vẻ!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/12_chom_sao_cuu_nho_sinh_nhat_vui_ve/2015-03-16-2277

<3 » 2276 - [Truyện Ngắn] Cuộc Gọi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/cuoc_goi/2015-03-16-2276

<3 » 2275 - [Truyện Teen] Hạnh Phúc Anh Cần Là Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/hanh_phuc_anh_can_la_em/2015-03-16-2275

<3 » 2274 - [Truyện Ngắn] Yêu Anh... Em Sợ Mình Không Đủ ..!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/yeu_anh_em_so_minh_khong_du/2015-03-16-2274

<3 » 2273 - [Truyện Ngắn] Cắt Đứt
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/cat_dut/2015-03-16-2273

<3 » 2272 - [Tiểu Thuyết] Kiss Of Devil ( Nụ Hôn Của Quỷ )
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/kiss_of_devil_nu_hon_cua_quy/2015-03-15-2272

<3 » 2270 - [Truyện Gay] Kế Hoạch Trừng Phạt Seme Hư Hỏng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ke_hoach_trung_phat_seme_hu_hong/2015-03-15-2270

<3 » 2269 - [Truyện Teen] Nước Mắt Vị Hôn Thê
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/nuoc_mat_vi_hon_the/2015-03-15-2269

<3 » 2268 - [Truyện Gay] Vô Ngôn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/vo_ngon/2015-03-15-2268

<3 » 2267 - [Truyện Les] Vampire And Gumiho
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/vampire_and_gumiho/2015-03-15-2267

<3 » 2266 - [Truyện Gay] Chuyện Tình Của Bọ Nhỏ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/chuyen_tinh_cua_bo_nho/2015-03-15-2266

<3 » 2265 - [Tiểu Thuyết] Hứa Với Ai Vĩnh Viễn Sánh Cùng Trời Đất
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/hua_voi_ai_vinh_vien_sanh_cung_troi_dat/2015-03-15-2265

<3 » 2264 - [Truyện Teen] Kế Hoạch Cua Trai Của Xù
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ke_hoach_cua_trai_cua_xu/2015-03-15-2264

<3 » 2263 - [Truyện Gay] Thầy Giáo Hot Boy
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/thay_giao_hot_boy/2015-03-15-2263

<3 » 2262 - [Tiểu Thuyết] Tổng Giám Đốc Anh Thật Là Hư!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tong_giam_doc_anh_that_la_hu/2015-03-15-2262

<3 » 2261 - [Tiểu Thuyết] Kỷ Nguyên Xem Mắt
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ky_nguyen_xem_mat/2015-03-15-2261

<3 » 2260 - [Truyện Ngắn] Những Con Người Đang Yêu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/nhunng_con_nguoi_dang_yeu/2015-03-15-2260

<3 » 2259 - [Truyện Ngắn] Viết Riêng Cho Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/viet_rieng_cho_em/2015-03-15-2259

<3 » 2258 - [Truyện Ngắn] Anh Không Thích Chân Dài, Chỉ Thích Mỗi Vợ Bé Nhỏ Thôi!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/anh_khong_thich_chan_dai_chi_thich_moi_vo_be_nho_thoi/2015-03-15-2258

<3 » 2257 - [Truyện Ngắn] Vợ Hờ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/vo_ho/2015-03-15-2257

<3 » 2256 - [Truyện Ngắn] Ngày Mẹ Tôi Khóc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ngay_me_toi_khoc/2015-03-15-2256

<3 » 2255 - [Truyện Ngắn] Nhóc À!... Chị Yêu Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/nhoc_a_chi_yeu_em/2015-03-15-2255

<3 » 2253 - [Truyện Ngắn] Tình Yêu Thiên Văn - Thổ Tinh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tinh_yeu_thien_van_tho_tinh/2015-03-15-2253

<3 » 2252 - [Truyện Les] Tà Áo Ấy
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ta_ao_ay/2015-03-14-2252

<3 » 2251 - [Truyện Ngắn] Vì Anh! Em Chấp Nhận Làm Con Ngốc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/vi_anh_em_chap_nhan_lam_con_ngoc/2015-03-14-2251

<3 » 2250 - [Truyện Ngắn] Thứ Gì Cho Anh Hạnh Phúc Nhất ?
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/thu_gi_cho_anh_hanh_phuc_nhat/2015-03-14-2250

<3 » 2249 - [Truyện Ngắn] 8-3 Định Mệnh Phần 2
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/8_3_dinh_menh_phan_2/2015-03-14-2249

<3 » 2248 - [Truyện Ngắn] Những Câu Nói Hay Về Con Trai, Con Gái
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/nhung_cau_noi_hay_ve_con_trai_con_gai/2015-03-13-2248

<3 » 2247 - [Tiểu Thuyết] Hãy Về Bên Anh !!!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/hay_ve_ben_anh/2015-03-12-2247

<3 » 2246 - [Truyện Gay] Giấc Mơ Có Thật
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/giac_mo_co_that/2015-03-12-2246

<3 » 2245 - [Truyện Gay] I Love You Because You Are You
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/i_love_you_because_you_are_you/2015-03-12-2245

<3 » 2244 - [Truyện Gay] Không Thể Nào ! (Gay 18+)
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/khong_the_nao_gay_18/2015-03-12-2244

<3 » 2243 - [Truyện Teen] Con Nhỏ Trời Đánh ! Muốn Chết Hả
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/con_nho_troi_danh_muon_chet_ha/2015-03-12-2243

<3 » 2242 - [Truyện Teen] Hôn Ước Bất Đắc Dĩ (Cô Nàng Nữ Quái và Thiếu Gia Con Nít)
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/hon_uoc_bat_dac_di_co_nang_nu_quai_va_thieu_gia_con_nit/2015-03-12-2242

<3 » 2241 - [Truyện Gay] Ghét Anh, Yêu Anh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ghet_anh_yeu_anh/2015-03-12-2241

<3 » 2240 - [Truyện Teen] Thanh Mai Của Chàng Trúc Mã Của Nàng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/thanh_mai_cua_chang_truc_ma_cua_nang/2015-03-12-2240

<3 » 2239 - [Truyện Teen] Tiểu Bảo Bối Băng Giá Của Tôi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tieu_bao_boi_bang_gia_cua_toi/2015-03-12-2239

<3 » 2238 - [Truyện Teen] Gió Đông Say Múa
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/gio_dong_say_mua/2015-03-12-2238

<3 » 2237 - [Truyện Teen] Bản Tình Ca Xót Xa
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ban_tinh_ca_xot_xa/2015-03-12-2237

<3 » 2236 - [Truyện Teen] Chuyện Tình Tay Ba Giữa Hai Chàng Hoàng Tử Lạnh Lùng và Cô Nhóc Ngổ Ngáo
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/chuyen_tinh_tay_ba_giua_hai_chang_hoang_tu_lanh_lung_va_co_nhoc_ngo_ngao/2015-03-12-2236

<3 » 2235 - [Truyện Les] Love You Forever
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/love_you_forever/2015-03-12-2235

<3 » 2234 - [Truyện Teen] Mình Yêu Nhau Lại Từ Đầu Được Không Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/minh_yeu_nhau_lai_tu_dau_duoc_khong_em/2015-03-12-2234

<3 » 2232 - [Truyện Teen] Học Viện Đậu Thần
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/hoc_vien_dau_than/2015-03-12-2232

<3 » 2231 - [Truyện Les] Hạnh Phúc Có Thật
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/hanh_phuc_co_that/2015-03-12-2231

<3 » 2230 - [Truyện Teen] Song Sinh Quỷ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/song_sinh_quy/2015-03-12-2230

<3 » 2229 - [Tiểu Thuyết] Vệ Sĩ Thần Cấp Của Nữ Tổng Giám Đốc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ve_si_than_cap_cua_nu_tong_giam_doc/2015-03-12-2229

<3 » 2228 - [Truyện Gay] Yêu Là Tập Kích Bất Ngờ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/yeu_la_tap_kich_bat_ngo/2015-03-12-2228

<3 » 2227 - [Tiểu Thuyết] Bút Kí Coi Mắt Của Boss !!!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/but_ki_coi_mat_cua_boss/2015-03-12-2227

<3 » 2226 - [Tiểu Thuyết] Hướng Dẫn Sử Dụng Đàn Ông
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/huong_dan_su_dung_dan_ong/2015-03-12-2226

<3 » 2225 - [Tiểu Thuyết] Em Là Dưa Chua, Anh Là Cá
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/em_la_dua_chua_anh_la_ca/2015-03-12-2225

<3 » 2224 - [Truyện Ngắn] Đồ Đáng Ghét Tao Yêu Mày
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/do_dang_ghet_tao_yeu_may/2015-03-11-2224

<3 » 2221 - [Truyện Teen] Nắng Gắt Quyển 1 (Cố Mạn)
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/nang_gat_quyen_1_co_man/2015-03-10-2221

<3 » 2220 - [Truyện Teen] Ba Bước Hủy Diệt Một Đại Ca Xã Hội Đen
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ba_buoc_huy_diet_mot_dai_ca_xa_hoi_den/2015-03-10-2220

<3 » 2219 - [Truyện Ngắn] Đồ Ngốc, Anh Định Trốn Em Đến Bao Giờ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/do_ngoc_anh_dinh_tron_em_den_bao_gio/2015-03-10-2219

<3 » 2218 - [Truyện Gay] 10 Tuổi Với 17 Tuổi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/10_tuoi_voi_17_tuoi/2015-03-10-2218

<3 » 2217 - [Truyện Ma] Truyện Ma Về Sông Nước
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/truyen_ma_ve_song_nuoc/2015-03-10-2217

<3 » 2216 - [Truyện Teen] Chết, Sập Bẫy Rồi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/chet_sap_bay_roi/2015-03-10-2216

<3 » 2215 - [Truyện Teen] Hạnh Phúc Ngắn Ngủi Đợi Anh Nhé
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/hanh_phuc_ngan_ngui_doi_anh_nhe/2015-03-10-2215

<3 » 2214 - [Truyện Gay] Xuân Yêu Thương
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/xuan_yeu_thuong/2015-03-10-2214

<3 » 2212 - [Truyện Ngắn] Em Vẫn Sẽ Đợi Anh... Lợn Yêu Của Em !
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/em_van_se_doi_anh_lon_yeu_cua_em/2015-03-10-2212

<3 » 2211 - [Truyện Ngắn] Quỷ Vương Mạn Đà La
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/quy_vuong_man_da_la/2015-03-09-2211

<3 » 2210 - [Tiểu Thuyết] Hủ Nữ Ga Ga
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/hu_nu_ga_ga/2015-03-09-2210

<3 » 2209 - [Truyện Gay] Vương Gia Đích Thiếp Thân Thị Vệ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/vuong_gia_dich_thiep_than_thi_ve/2015-03-09-2209

<3 » 2208 - [Truyện Gay] Là Người Tiếp Khách Qua Voice Chat, Không Phải Bác Sĩ Tâm Lý
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/la_nguoi_tiep_khach_qua_voice_chat_khong_phai_bac_si_tam_ly/2015-03-09-2208

<3 » 2207 - [Truyện Gay] Mau Cởi Quần Tôi Giúp Cậu Thoa Thuốc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/mau_coi_quan_toi_giup_cau_thoa_thuoc/2015-03-09-2207

<3 » 2206 - [Truyện Gay] Ấu Thơ Trong Tôi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/au_tho_trong_toi/2015-03-08-2206

<3 » 2205 - [Truyện Gay] Nếu Anh Là Công An
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/neu_anh_la_cong_an/2015-03-08-2205

<3 » 2204 - [Truyện Gay] Bí Mật Trái Tim Gay
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/bi_mat_trai_tim_gay/2015-03-08-2204

<3 » 2203 - [Truyện Gay] Couple School - Trường Học Tình Yêu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/couple_school_truong_hoc_tinh_yeu/2015-03-08-2203

<3 » 2202 - [Truyện Gay] Chiếc Nhẫn Đi Lạc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/chiec_nhan_di_lac/2015-03-08-2202

<3 » 2201 - [Truyện Ngắn] 8-3 Định Mệnh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/8_3_dinh_menh/2015-03-08-2201

<3 » 2200 - [Truyện Ngắn] Trước Khi Gặp Mr.Right Của Đời Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/truoc_khi_gap_mr_right_cua_doi_em/2015-03-08-2200

<3 » 2198 - [Truyện Ngắn] Phải Chăng Đó Là Điều Anh Muốn ? Phần 1
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/phai_chang_do_la_dieu_anh_muon_phan_1/2015-03-08-2198

<3 » 2197 - [Tiểu Thuyết] Yêu Chàng Rồi Nha
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/yeu_chang_roi_nha/2015-03-08-2197

<3 » 2196 - [Truyện Les] MA Oh My God
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/ma_oh_my_god/2015-03-08-2196

<3 » 2195 - [Truyện Teen] Hotgirls Nổi Loạn - Truy Tìm Chánh Công Chúa
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/hotgirls_noi_loan_truy_tim_chanh_cong_chua/2015-03-08-2195

<3 » 2194 - [Truyện Ngắn] Người Yêu Cũ và Bạn Thân
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/nguoi_yeu_cu_va_ban_than/2015-03-07-2194

<3 » 2192 - [Truyện Ngắn] Có Ai Bảo Không Cần Anh Đâu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/co_ai_bao_khong_can_anh_dau/2015-03-07-2192

<3 » 2191 - [Truyện Ngắn] Tôi Muốn Về Với Mẹ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/toi_muon_ve_voi_me/2015-03-07-2191

<3 » 2188 - [Truyện Gay] Một Ngày Nữa Được Bên Em Phần 1
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/mot_ngay_nua_duoc_ben_em_phan_1/2015-03-06-2188

<3 » 2186 - [Truyện Ngắn] Tao Chỉ Yêu Mỗi Mày Thôi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tao_chi_yeu_moi_may_thoi/2015-03-06-2186

<3 » 2185 - [Truyện Gay] Anh Em Họ Chúng Nó !
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/anh_em_ho_chung_no/2015-03-06-2185

<3 » 2184 - [Truyện Ngắn] Chờ Ngày Hạnh Phúc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/cho_ngay_hanh_phuc/2015-03-06-2184

<3 » 2183 - [Truyện Ngắn] Anh Nghĩ Em Là Con Điếm Sao
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/anh_nghi_em_la_con_diem_sao/2015-03-06-2183

<3 » 2181 - [Truyện Ngắn] Anh Có Yêu Em Mãi Mãi Không
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/anh_co_yeu_em_mai_mai_khong/2015-03-06-2181

<3 » 2180 - [Truyện Gay] Số Phận Phần 2
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/so_phan_phan_2/2015-03-05-2180

<3 » 2179 - [Truyện Gay] Số Phận Phần 1
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/so_phan_phan_1/2015-03-05-2179

<3 » 2178 - [Truyện Teen] Tình Yêu Couple... Thật Quá Nhọ Cho Đội Sữa Ông Thọ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tinh_yeu_couple_that_qua_nho_cho_doi_sua_ong_tho/2015-03-05-2178

<3 » 2177 - [Truyện Teen] Gia Đình Sát Thủ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/gia_dinh_sat_thu/2015-03-05-2177

<3 » 2176 - [Truyện Teen] Giấc Mơ Hạnh Phúc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/giac_mo_hanh_phuc/2015-03-05-2176

<3 » 2175 - [Truyện Teen] Công Chúa Siêu Quậy Và Ác Ma Học Đường
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/cong_chua_sieu_quay_va_ac_ma_hoc_duong/2015-03-05-2175

<3 » 2174 - [Truyện Teen] Tiểu Thư Bướng Bỉnh Và Thiếu Gia Ngang Ngược
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tieu_thu_buong_binh_va_thieu_gia_ngang_nguoc/2015-03-05-2174

<3 » 2173 - [Truyện Teen] Tôi Tìm Lại Tôi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/toi_tim_lai_toi/2015-03-05-2173

<3 » 2172 - [Thơ Chế, Thơ Tình] Cô Bé Không Cha
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/co_be_khong_cha/2015-03-05-2172

<3 » 2170 - [Truyện Gay] Hành Trình Bất Tận
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/hanh_trinh_bat_tan/2015-03-04-2170

<3 » 2169 - [Tiểu Thuyết] Mỹ Nhân! Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/my_nhan_nang_la_hoang_hau_cua_ta/2015-03-04-2169

<3 » 2168 - [Truyện Teen] Có Anh Ở Đây Rồi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/co_anh_o_day_roi/2015-03-04-2168

<3 » 2167 - [Truyện Les] Người Tình
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/nguoi_tinh/2015-03-04-2167

<3 » 2166 - [Truyện Teen] Khi Tiểu Thư Nổi Loạn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/khi_tieu_thu_noi_loan/2015-03-04-2166

<3 » 2165 - [Truyện Les] 12 Chòm Sao: Tình Yêu Và Tình Bạn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/12_chom_sao_tinh_yeu_va_tinh_ban/2015-03-04-2165

<3 » 2164 - [Tiểu Thuyết] [Cổ Đại] Liên Đăng Hộ Quốc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/co_dai_lien_dang_ho_quoc/2015-03-04-2164

<3 » 2163 - [Truyện Teen] Tứ Đại Thiếu Gia Và Cô Bé Ngốc Mít Ướt
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/tu_dai_thieu_gia_va_co_be_ngoc_mit_uot/2015-03-04-2163

<3 » 2162 - [Truyện Les] Cảm Ơn Em Tình Yêu Của Anh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttp://kenhtruyen.com/news/cam_on_em_tinh_yeu_cua_anh/2015-03-04-2162

ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Tiểu Thuyết

Kênh Truyện
LIÊN KẾT
TRUYỆN THEO NGÀY
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2015 Kênh Truyện - Kênh Hài
Powered by uCoz

Bạn Đang Đọc Truyện Danh Sách Truyện Hay
DMCA.com Protection Status
Lên đầu trang
Xuống cuối trang
ChatBox
Đăng Ký Thành Viên VIP
Like FanPfae Facebook