CHỨC NĂNG

Kênh Truyện » Truyện Ma

Truyện MaTÌM KIẾM TRUYỆN NHANH - CHÍNH XÁC


Bấm Thích (Like) và g+1 để Cập Nhật Truyện Mới !

Tơ Đồng Rỏ Máu

Tơ Đồng Rỏ Máu


+ Người Đăng: tuyetnu266 | Ngày: 23/03/2015
+ Xem : 50 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Truyện Ma Về Sông Nước

Truyện Ma Về Sông Nước


+ Người Đăng: PanTũn | Ngày: 10/03/2015
+ Xem : 141 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Báo Mộng Phần 1

Báo Mộng Phần 1


+ Người Đăng: phong_suong | Ngày: 13/02/2015
+ Xem : 203 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Ma Tình

Ma Tình


+ Người Đăng: 0978613964 | Ngày: 31/12/2014
+ Xem : 318 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 15: Hồn Tiểu Hương Báo Oán Phần 2 End

Người Khăn Trắng Quyển 15: Hồn Tiểu Hương Báo Oán Phần 2 End


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 232 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 15: Hồn Tiểu Hương Báo Oán Phần 1

Người Khăn Trắng Quyển 15: Hồn Tiểu Hương Báo Oán Phần 1


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 248 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 15: Hồng Lạp Dạ Gọi Hồn Phần 2 End

Người Khăn Trắng Quyển 15: Hồng Lạp Dạ Gọi Hồn Phần 2 End


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 181 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 15: Hồng Lạp Dạ Gọi Hồn Phần 1

Người Khăn Trắng Quyển 15: Hồng Lạp Dạ Gọi Hồn Phần 1


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 157 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 15: Thay Đổi Hồn Xác Phần 2 End

Người Khăn Trắng Quyển 15: Thay Đổi Hồn Xác Phần 2 End


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 176 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 15: Thay Đổi Hồn Xác Phần 1

Người Khăn Trắng Quyển 15: Thay Đổi Hồn Xác Phần 1


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 189 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 17: Mộ Tình Phần 2 End

Người Khăn Trắng Quyển 17: Mộ Tình Phần 2 End


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 184 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 17: Mộ Tình Phần 1

Người Khăn Trắng Quyển 17: Mộ Tình Phần 1


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 186 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 17: Hồn Sói

Người Khăn Trắng Quyển 17: Hồn Sói


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 245 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 17: Oan Thai

Người Khăn Trắng Quyển 17: Oan Thai


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 224 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 17: Con Ma Gốc Khế

Người Khăn Trắng Quyển 17: Con Ma Gốc Khế


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 246 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 17: Âm Hồn Trừng Phạt

Người Khăn Trắng Quyển 17: Âm Hồn Trừng Phạt


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 187 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 17: Khuyển Tinh

Người Khăn Trắng Quyển 17: Khuyển Tinh


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 181 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 18: Ba Nốt Ruồi Son Phần 4 End

Người Khăn Trắng Quyển 18: Ba Nốt Ruồi Son Phần 4 End


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 201 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 18: Ba Nốt Ruồi Son Phần 3

Người Khăn Trắng Quyển 18: Ba Nốt Ruồi Son Phần 3


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 158 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 18: Ba Nốt Ruồi Son Phần 2

Người Khăn Trắng Quyển 18: Ba Nốt Ruồi Son Phần 2


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 157 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 18: Ba Nốt Ruồi Son Phần 1

Người Khăn Trắng Quyển 18: Ba Nốt Ruồi Son Phần 1


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 162 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 19: Nụ Hôn Thần Chết Phần 2 End

Người Khăn Trắng Quyển 19: Nụ Hôn Thần Chết Phần 2 End


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 162 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 19: Nụ Hôn Thần Chết Phần 1

Người Khăn Trắng Quyển 19: Nụ Hôn Thần Chết Phần 1


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 185 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 19: Con Ma Gốc Xoài

Người Khăn Trắng Quyển 19: Con Ma Gốc Xoài


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 170 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 19: Miêu Tinh

Người Khăn Trắng Quyển 19: Miêu Tinh


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 143 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Người Khăn Trắng Quyển 19: Thu Lệ

Người Khăn Trắng Quyển 19: Thu Lệ


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 149 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Nấm Mồ Gây Ra Bao Tang Thương

Nấm Mồ Gây Ra Bao Tang Thương


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 196 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Cửa Tiệm Đồ Chơi Đáng Sợ Phần 2 End

Cửa Tiệm Đồ Chơi Đáng Sợ Phần 2 End


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 146 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Cửa Tiệm Đồ Chơi Đáng Sợ Phần 1

Cửa Tiệm Đồ Chơi Đáng Sợ Phần 1


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 191 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
Truyện Ma Đêm Đen

Truyện Ma Đêm Đen


+ Người Đăng: kenhtruyen | Ngày: 29/12/2014
+ Xem : 181 Lượt | Chuyên Mục: Truyện Ma
1 2 3 4 5 »


Truyện Teen
|
truyen teen
|
Truyện Ngắn
|
Tiểu Thuyết
|
Truyện Ma
|
Truyện Gay
|
Truyện 18+

ĐĂNG NHẬP
Đăng Ký | Đăng Nhập
Login:
Password:

Kênh Tiểu Thuyết

Kênh Truyện
LIÊN KẾT
Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2015 Kênh Truyện - Kênh Hài
Powered by uCoz

Bạn Đang Đọc Truyện
DMCA.com Protection Status