ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:
CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
TÌM KIẾM TRUYỆN NHANH, CHÍNH XÁC

In Sách Truyện Theo Yêu Cầu

Danh Sách Truyện Hay Ngày 

<3 » 16973 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Gia Khuyển
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/gia_khuyen/2020-11-21-16973

<3 » 16969 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Bạc Vụ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/bac_vu/2020-11-21-16969

<3 » 16966 - [Tiểu Thuyết] Ta Với Sư Môn Không Hợp
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ta_voi_su_mon_khong_hop/2020-11-21-16966

<3 » 16967 - [Truyện Teen] Yêu Đương Không Bằng Học Tập
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/yeu_duong_khong_bang_hoc_tap/2020-11-21-16967

<3 » 16972 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Hỏa Diễm Nhung Trang (Ngọn Lửa Quân Phục)
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/hoa_diem_nhung_trang_ngon_lua_quan_phuc/2020-11-21-16972

<3 » 16974 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Xử Lý Vạn Nhân Mê Một Trăm Loại Phương Pháp
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/xu_ly_van_nhan_me_mot_tram_loai_phuong_phap/2020-11-21-16974

<3 » 16970 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Chân Tâm Thác Phó
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/chan_tam_thac_pho/2020-11-21-16970

<3 » 16968 - [Tiểu Thuyết] Mau Xuyên Nghịch Tập: Boss Thần Bí, Đừng Trêu Chọc Lung Tung
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/mau_xuyen_nghich_tap_boss_than_bi_dung_treu_choc_lung_tung/2020-11-21-16968

<3 » 16971 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Trọng Sinh Chi Cường Thế Trở Về
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/trong_sinh_chi_cuong_the_tro_ve/2020-11-21-16971

<3 » 16964 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Xuyên Thành Thủ Tiết Ác Độc Nam Xứng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/xuyen_thanh_thu_tiet_ac_doc_nam_xung/2020-11-20-16964

<3 » 16965 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Nam Phụ Tuyệt Sắc Tâm Tình Lại Không Tốt
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/nam_phu_tuyet_sac_tam_tinh_lai_khong_tot/2020-11-20-16965

<3 » 16962 - [Tiểu Thuyết] Nghịch Thiên Cuồng Phượng: Tu La Tiểu Thú Phi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/nghich_thien_cuong_phuong_tu_la_tieu_thu_phi/2020-11-20-16962

<3 » 16951 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Tiên Sinh, Ngài Có Bệnh!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tien_sinh_ngai_co_benh/2020-11-20-16951

<3 » 16958 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Tâm Du Thán Hỏa Xuân
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tam_du_than_hoa_xuan/2020-11-20-16958

<3 » 16955 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Dưới Cây Anh Đào
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/duoi_cay_anh_dao/2020-11-20-16955

<3 » 16961 - [Tiểu Thuyết] Xuyên Qua Cổ Đại Ta Làm Đỉnh Cấp Lưu Lượng Ca Sĩ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/xuyen_qua_co_dai_ta_lam_dinh_cap_luu_luong_ca_si/2020-11-20-16961

<3 » 16960 - [Tiểu Thuyết Full] Làm Thế Nào Để Không Nhớ Hắn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/lam_the_nao_de_khong_nho_han/2020-11-20-16960

<3 » 16959 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Sau Khi Tôi Cặp Kè Với Thế Thân Tra Công, Thì Crush Trở Về
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/sau_khi_toi_cap_ke_voi_the_than_tra_cong_thi_crush_tro_ve/2020-11-20-16959

<3 » 16953 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Sự Ỷ Lại Nguy Hiểm
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/su_y_lai_nguy_hiem/2020-11-20-16953

<3 » 16956 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Danh Kiếm Không Thể Duy Tâm
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/danh_kiem_khong_the_duy_tam/2020-11-20-16956

<3 » 16954 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Chưa Đụng Tường Nam
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/chua_dung_tuong_nam/2020-11-20-16954

<3 » 16957 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Hãn Phu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/han_phu/2020-11-20-16957

<3 » 16963 - [Tiểu Thuyết] Gian Thần Mị Quốc: Tà Vương, Đừng Quá Hư
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/gian_than_mi_quoc_ta_vuong_dung_qua_hu/2020-11-20-16963

<3 » 16949 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Thật Sự Không Thể Ăn Đuôi Sao?
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/that_su_khong_the_an_duoi_sao/2020-11-20-16949

<3 » 16950 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Lăng Uyên Cầu Mặc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/lang_uyen_cau_mac/2020-11-20-16950

<3 » 16943 - [Truyện Teen Full] Chỉ Muốn Thương Anh, Chiều Anh, Nuôi Anh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/chi_muon_thuong_anh_chieu_anh_nuoi_anh/2020-11-20-16943

<3 » 16944 - [Truyện Teen Full] Cô Ấy Là Hương Hoa Sơn Chi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/co_ay_la_huong_hoa_son_chi/2020-11-20-16944

<3 » 16946 - [Truyện Teen Full] Gả Cho Một Anh Béo Đầy Tiềm Năng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ga_cho_mot_anh_beo_day_tiem_nang/2020-11-20-16946

<3 » 16948 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/anh_chi_thich_hinh_tuong_cua_em/2020-11-20-16948

<3 » 16952 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Cảm Ơn Bạn Cùng Phòng Tha Chết
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/cam_on_ban_cung_phong_tha_chet/2020-11-20-16952

<3 » 16947 - [Truyện Teen Full] Cô Ấy Xinh Đẹp Như Vậy
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/co_ay_xinh_dep_nhu_vay/2020-11-20-16947

<3 » 16942 - [Truyện Teen Full] Người Anh Nhìn Là Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/nguoi_anh_nhin_la_em/2020-11-20-16942

<3 » 16945 - [Truyện Teen Full] Chiều Em Đau Cả Trái Tim
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/chieu_em_dau_ca_trai_tim/2020-11-20-16945

<3 » 14284 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Em Gái Của Lão Công Thật Bá Đạo
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/em_gai_cua_lao_cong_that_ba_dao/2020-11-19-14284

<3 » 16932 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Mức Độ Yêu Thích Của Anh Ấy
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/muc_do_yeu_thich_cua_anh_ay/2020-11-19-16932

<3 » 16941 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Mộ Hàn Trọng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/mo_han_trong/2020-11-19-16941

<3 » 16927 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Bạn Trai Được Gió Lớn Thổi Tới
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ban_trai_duoc_gio_lon_thoi_toi/2020-11-19-16927

<3 » 16939 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Sau Khi Dẫn Bóng Chạy
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/sau_khi_dan_bong_chay/2020-11-19-16939

<3 » 16937 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Trọng Sinh Chi Phế Tài Đột Kích
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/trong_sinh_chi_phe_tai_dot_kich/2020-11-19-16937

<3 » 16931 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Tiệm Trà Sữa Nhà Bạch Hạ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tiem_tra_sua_nha_bach_ha/2020-11-19-16931

<3 » 16934 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Trọng Sinh Thành Vật Trang Sức Ở Chân Tra Công
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/trong_sinh_thanh_vat_trang_suc_chan_tra_cong/2020-11-19-16934

<3 » 16928 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Hai Đứa Trẻ Vô Tư
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/hai_dua_tre_vo_tu/2020-11-19-16928

<3 » 16933 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Triêu Lộ Sanh Ca
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/trieu_lo_sanh_ca/2020-11-19-16933

<3 » 16930 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Mối Tình Đầu Sau Bốn Năm Chia Tay Đến Cửa Hàng Của Tôi Mua
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/moi_tinh_dau_sau_bon_nam_chia_tay_den_cua_hang_cua_toi_mua/2020-11-19-16930

<3 » 16938 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Từ Mạt Thế Đến Cổ Đại
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tu_mat_the_den_co_dai/2020-11-19-16938

<3 » 16936 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Câu Hỏi Này Nằm Ngoài Đề Cương
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/cau_hoi_nay_nam_ngoai_de_cuong/2020-11-19-16936

<3 » 16940 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Mỗi Ngày Rời Giường Đều Nhìn Thấy Giáo Chủ Đang Phá Án
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/moi_ngay_roi_giuong_deu_nhin_thay_giao_chu_dang_pha_an/2020-11-19-16940

<3 » 16929 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/chien_luoc_cua_dan_ky_thuat/2020-11-19-16929

<3 » 16935 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Muốn Ly Hôn? Không Có Cửa Đâu!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/muon_ly_hon_khong_co_cua_dau/2020-11-19-16935

<3 » 16925 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Tình Nhân Tự Ta Tu Dưỡng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tinh_nhan_tu_ta_tu_duong/2020-11-19-16925

<3 » 16924 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Thế Gian Luôn Là Ngươi Tốt Nhất!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/the_gian_luon_la_nguoi_tot_nhat/2020-11-19-16924

<3 » 16923 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Trường Phượng Khuynh Nhan
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/truong_phuong_khuynh_nhan/2020-11-19-16923

<3 » 16916 - [Tiểu Thuyết Full] Ở Bên Cạnh Tôi Em Không Cần Mạnh Mẽ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/o_ben_canh_toi_em_khong_can_manh_me/2020-11-19-16916

<3 » 16920 - [Truyện Teen Full] Sống Lại Tái Hôn Lần Nữa
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/song_lai_tai_hon_lan_nua/2020-11-19-16920

<3 » 16918 - [Tiểu Thuyết Full] Phúc Hắc Cũng Phải Biết Cách
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/phuc_hac_cung_phai_biet_cach/2020-11-19-16918

<3 » 16922 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Thần Ma Cũng Phải Thi Tốt Nghiệp
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/than_ma_cung_phai_thi_tot_nghiep/2020-11-19-16922

<3 » 16919 - [Tiểu Thuyết Full] Đẹp Trai Là Số 1
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/dep_trai_la_so_1/2020-11-19-16919

<3 » 16921 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Thu Thủy Trường Thiên Loạn Hồng Nhan
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/thu_thuy_truong_thien_loan_hong_nhan/2020-11-19-16921

<3 » 16926 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Ngự Tỷ Phách Ái Chi Bao Dưỡng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ngu_ty_phach_ai_chi_bao_duong/2020-11-19-16926

<3 » 16917 - [Tiểu Thuyết Full] Bà Xã Em Không Ngoan
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ba_xa_em_khong_ngoan/2020-11-19-16917

<3 » 16914 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Thay Đổi Thất Bại Hay Bị Đánh Bại
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/thay_doi_that_bai_hay_bi_danh_bai/2020-11-19-16914

<3 » 16906 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Sau Khi Làm Vô Thường Bán Thời Gian Thì Tui "Hot"
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/sau_khi_lam_vo_thuong_ban_thoi_gian_thi_tui_hot/2020-11-19-16906

<3 » 16910 - [Truyện Les, Bách Hợp] Xuyên Nhanh Chi Cốt Truyện Cong
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/xuyen_nhanh_chi_cot_truyen_cong/2020-11-19-16910

<3 » 16913 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Mỗi Ngày Đều Bị Chính Mình Cay Khóc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/moi_ngay_deu_bi_chinh_minh_cay_khoc/2020-11-19-16913

<3 » 16911 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Thủ Thuận Thư
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/thu_thuan_thu/2020-11-19-16911

<3 » 16908 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Dung Thành
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/dung_thanh/2020-11-19-16908

<3 » 16907 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Bản Hòa Tấu Bạc Hà
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ban_hoa_tau_bac_ha/2020-11-19-16907

<3 » 16909 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Người Yêu Mắc Chứng Trầm Cảm
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/nguoi_yeu_mac_chung_tram_cam/2020-11-19-16909

<3 » 16905 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Anh Xin Lỗi!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/anh_xin_loi/2020-11-19-16905

<3 » 16915 - [Tiểu Thuyết] Sư Phụ Đại Nhân Đàng Hoàng Chút
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/su_phu_dai_nhan_dang_hoang_chut/2020-11-19-16915

<3 » 16912 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Hắn Tựa Lưu Tình
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/han_tua_luu_tinh/2020-11-19-16912

<3 » 16897 - [Tiểu Thuyết Full] Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (Quyển 5)
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/luu_ly_my_nhan_sat_quyen_5/2020-11-10-16897

<3 » 16900 - [Tiểu Thuyết Full] Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (Quyển 2)
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/luu_ly_my_nhan_sat_quyen_2/2020-11-10-16900

<3 » 16902 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Fanfic KookMin Khi Tổng Tài Biết Yêu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/fanfic_kookmin_khi_tong_tai_biet_yeu/2020-11-10-16902

<3 » 16903 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Fanfic Blackpink JenRose Body
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/fanfic_blackpink_jenrose_body/2020-11-10-16903

<3 » 16904 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] FanFic SNSD T-ara Yêu Điên Cuồng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/fanfic_snsd_t_ara_yeu_dien_cuong/2020-11-10-16904

<3 » 16899 - [Tiểu Thuyết Full] Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (Quyển 3)
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/luu_ly_my_nhan_sat_quyen_3/2020-11-10-16899

<3 » 16898 - [Tiểu Thuyết Full] Lưu Ly Mỹ Nhân Sát (Quyển 4)
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/luu_ly_my_nhan_sat_quyen_4/2020-11-10-16898

<3 » 16901 - [Tiểu Thuyết Full] Lưu Ly Mỹ Nhân Sát
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/luu_ly_my_nhan_sat/2020-11-10-16901

<3 » 14860 - [Tiểu Thuyết Full] Em Là Cả Nhân Gian Của Anh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/em_la_ca_nhan_gian_cua_anh/2020-11-10-14860

<3 » 16896 - [Tiểu Thuyết] Ta Chính Là Một Cô Nương Như Thế
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ta_chinh_la_mot_co_nuong_nhu_the/2020-11-10-16896

<3 » 16665 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Từng Bước Trộm Tâm
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tung_buoc_trom_tam/2020-11-04-16665

<3 » 4296 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Hồng Bài Thái Giám
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/hong_bai_thai_giam/2020-11-03-4296

<3 » 16677 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Cô Giáo Ở Nhà Tôi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/co_giao_o_nha_toi/2020-11-03-16677

<3 » 16882 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Khi Nhân Thê Thụ Bị Ép Nhận Kịch Bản Cường Thụ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/khi_nhan_the_thu_bi_ep_nhan_kich_ban_cuong_thu/2020-11-03-16882

<3 » 16886 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] [ABO] Quần Thần
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/abo_quan_than/2020-11-03-16886

<3 » 16892 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Hướng Dẫn Công Lược Người Cá Mất Trí Nhớ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/huong_dan_cong_luoc_nguoi_ca_mat_tri_nho/2020-11-03-16892

<3 » 16883 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Ái Tình Chưa Dứt
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ai_tinh_chua_dut/2020-11-03-16883

<3 » 16889 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Thư Ký Phản Nghịch Thương Tổn Lòng Tui
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/thu_ky_phan_nghich_thuong_ton_long_tui/2020-11-03-16889

<3 » 16893 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Bất Du, Không Thay Đổi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/bat_du_khong_thay_doi/2020-11-03-16893

<3 » 16890 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Tặng Ngươi Một Chiếc Váy
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tang_nguoi_mot_chiec_vay/2020-11-03-16890

<3 » 16885 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Khuy Thiên Chi Kính
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/khuy_thien_chi_kinh/2020-11-03-16885

<3 » 16887 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Nam Nhân Chân Thọt Tiệm Sủi Cảo
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/nam_nhan_chan_thot_tiem_sui_cao/2020-11-03-16887

<3 » 16891 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Đạp Vỡ Khoảng Cách
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/dap_vo_khoang_cach/2020-11-03-16891

<3 » 16884 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Xuyên Việt Chi Thần Húc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/xuyen_viet_chi_than_huc/2020-11-03-16884

<3 » 16879 - [Tiểu Thuyết Full] Chào Buổi Sáng, Phó Phu Nhân
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/chao_buoi_sang_pho_phu_nhan/2020-11-03-16879

<3 » 16880 - [Tiểu Thuyết Full] [Bóng Tối & Ánh Sáng I] Tàn Sát
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/bong_toi_anh_sang_i_tan_sat/2020-11-03-16880

<3 » 16881 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Tiện Thụ Và Bạch Nguyệt Quang Của Tra Công Thành Đôi Rồi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tien_thu_va_bach_nguyet_quang_cua_tra_cong_thanh_doi_roi/2020-11-03-16881

<3 » 16870 - [Truyện Teen Full] Trong Mắt Anh Có Ngôi Sao
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/trong_mat_anh_co_ngoi_sao/2020-11-03-16870

<3 » 16871 - [Tiểu Thuyết Full] Ác Linh Quốc Gia
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ac_linh_quoc_gia/2020-11-03-16871

<3 » 16875 - [Tiểu Thuyết Full] Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/trong_sinh_hao_mon_anh_hai_dung_chay/2020-11-03-16875

<3 » 16876 - [Truyện Teen Full] Mười Bảy Mùa Hè Ở Nam Giang
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/muoi_bay_mua_he_nam_giang/2020-11-03-16876

<3 » 16872 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Học Sinh Trung Học
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/hoc_sinh_trung_hoc/2020-11-03-16872

<3 » 16873 - [Tiểu Thuyết Full] Điệp Viên Kỳ Quái
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/diep_vien_ky_quai/2020-11-03-16873

<3 » 16874 - [Tiểu Thuyết Full] Tùy Tình Sở Dục
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tuy_tinh_so_duc/2020-11-03-16874

<3 » 16877 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Thế Giới Tặng Em Cho Anh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/the_gioi_tang_em_cho_anh/2020-11-03-16877

<3 » 16878 - [Tiểu Thuyết Full] Tiểu Hà Sơn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tieu_ha_son/2020-11-03-16878

<3 » 16860 - [Truyện Teen Full] Cho Tớ Mượn Bài Tập Chép Với!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/cho_to_muon_bai_tap_chep_voi/2020-11-03-16860

<3 » 16868 - [Tiểu Thuyết Full] Em Vừa Nhát Lại Vừa Ngọt
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/em_vua_nhat_lai_vua_ngot/2020-11-03-16868

<3 » 16858 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Đỏ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/do/2020-11-03-16858

<3 » 16867 - [Tiểu Thuyết Full] Thật Ra Thì Em Không Dễ Thương
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/that_ra_thi_em_khong_de_thuong/2020-11-03-16867

<3 » 16863 - [Truyện Teen Full] Call Boy
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/call_boy/2020-11-03-16863

<3 » 16865 - [Tiểu Thuyết Full] Hai Chiều Gió
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/hai_chieu_gio/2020-11-03-16865

<3 » 16861 - [Tiểu Thuyết Full] Động Tâm Vì Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/dong_tam_vi_em/2020-11-03-16861

<3 » 16857 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Vi Diệu Quan Hệ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/vi_dieu_quan_he/2020-11-03-16857

<3 » 16869 - [Truyện Teen Full] Coca Thêm Đường
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/coca_them_duong/2020-11-03-16869

<3 » 16862 - [Tiểu Thuyết Full] Mối Tình Đầu Của Giáo Bá
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/moi_tinh_dau_cua_giao_ba/2020-11-03-16862

<3 » 16856 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Chuyên Viên Uốn Nắn Tam Quan
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/chuyen_vien_uon_nan_tam_quan/2020-11-03-16856

<3 » 16864 - [Tiểu Thuyết Full] Gửi Người Tôi Yêu Nhất
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/gui_nguoi_toi_yeu_nhat/2020-11-03-16864

<3 » 16866 - [Tiểu Thuyết Full] Nữ Chính Không Định Dọa Người
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/nu_chinh_khong_dinh_doa_nguoi/2020-11-03-16866

<3 » 16859 - [Tiểu Thuyết Full] Nhật Ký Trọng Sinh Của Tra Nữ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/nhat_ky_trong_sinh_cua_tra_nu/2020-11-03-16859

<3 » 16846 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Trọng Sinh Chi Dược Thiện Phường
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/trong_sinh_chi_duoc_thien_phuong/2020-10-25-16846

<3 » 16845 - [Tiểu Thuyết] Ly Hôn Công Lược Chỉ Nam
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ly_hon_cong_luoc_chi_nam/2020-10-25-16845

<3 » 16850 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Tình Địch Mỗi Ngày Đều Trở Nên Đẹp Hơn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tinh_dich_moi_ngay_deu_tro_nen_dep_hon/2020-10-25-16850

<3 » 16852 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Xuyên Thành Vị Hôn Phu Chuyên Tìm Đường Chết Của Ảnh Đế
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/xuyen_thanh_vi_hon_phu_chuyen_tim_duong_chet_cua_anh_de/2020-10-25-16852

<3 » 16847 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Bạo Quân Sủng Hôn Hằng Ngày
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/bao_quan_sung_hon_hang_ngay/2020-10-25-16847

<3 » 16855 - [Truyện Les, Bách Hợp] Hoàng Tử Cổ Trùng Kỳ Độc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/hoang_tu_co_trung_ky_doc/2020-10-25-16855

<3 » 16849 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Không Chăm Chỉ Đóng Phim Là Phải Về Nhà Sinh Con
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/khong_cham_chi_dong_phim_la_phai_ve_nha_sinh_con/2020-10-25-16849

<3 » 16853 - [Truyện Les, Bách Hợp] Xuyên Hoa Thiên Cốt Chỉ Để Lấy Nàng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/xuyen_hoa_thien_cot_chi_de_lay_nang/2020-10-25-16853

<3 » 16854 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Trước Ngày Công Khai, Lão Công Mất Trí Nhớ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/truoc_ngay_cong_khai_lao_cong_mat_tri_nho/2020-10-25-16854

<3 » 16848 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Từ Khi Có Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tu_khi_co_con_cua_doi_thu_mot_mat_mot_con/2020-10-25-16848

<3 » 16844 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Hoàn Mỹ Ly Hôn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/hoan_my_ly_hon/2020-10-25-16844

<3 » 16851 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Thiếu Gia Hào Môn Bị Ôm Nhầm Đã Sống Lại
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/thieu_gia_hao_mon_bi_om_nham_da_song_lai/2020-10-25-16851

<3 » 16843 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Đảo Thanh Mai
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/dao_thanh_mai/2020-10-24-16843

<3 » 16833 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Cú Vấp Ngã Thứ 3
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/cu_vap_nga_thu_3/2020-10-23-16833

<3 » 16840 - [Tiểu Thuyết] Tự Mình Tu Thành Người Đuổi Quỷ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tu_minh_tu_thanh_nguoi_duoi_quy/2020-10-23-16840

<3 » 16834 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] FanFic TinCan Dù Sao Cũng Phải Kết Thúc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/fanfic_tincan_du_sao_cung_phai_ket_thuc/2020-10-23-16834

<3 » 16832 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Nam Xứng Phá Sản Sau [Xuyên Thư ]
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/nam_xung_pha_san_sau_xuyen_thu/2020-10-23-16832

<3 » 16836 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Mơ Tưởng Anh Ấy Cũng Vô Dụng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/mo_tuong_anh_ay_cung_vo_dung/2020-10-23-16836

<3 » 16841 - [Truyện Teen] Sắc Màu Quân Nhân
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/sac_mau_quan_nhan/2020-10-23-16841

<3 » 16838 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Rốt Cuộc Là Ai Cắn Tôi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/rot_cuoc_la_ai_can_toi/2020-10-23-16838

<3 » 16839 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Tôi Xuyên Thư Thành Thị Vệ Thân Cận Của Nhân Vật Phản Diện
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/toi_xuyen_thu_thanh_thi_ve_than_can_cua_nhan_vat_phan_dien/2020-10-23-16839

<3 » 16831 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Bạo Quân Sủng Hậu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/bao_quan_sung_hau/2020-10-23-16831

<3 » 16837 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Xinh Đẹp Như Vậy Mà Lại Là Alpha
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/xinh_dep_nhu_vay_ma_lai_la_alpha/2020-10-23-16837

<3 » 16835 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Bạn Trai Tôi Là Quỷ Giết Người
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ban_trai_toi_la_quy_giet_nguoi/2020-10-23-16835

<3 » 16842 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Phương Thức Trả Thù Lao Đơn Giản
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/phuong_thuc_tra_thu_lao_don_gian/2020-10-23-16842

<3 » 16249 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Fanfic Bác Chiến Phu Phu Quốc Dân
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/fanfic_bac_chien_phu_phu_quoc_dan/2020-10-18-16249

<3 » 15611 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Trà Sữa Vị Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tra_sua_vi_em/2020-10-18-15611

<3 » 15928 - [Tiểu Thuyết Full] Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/phe_sai_muon_nghich_thien_ma_de_cuong_phi/2020-10-18-15928

<3 » 16830 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Thần Thoại 12 Thiên Sứ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/than_thoai_12_thien_su/2020-10-17-16830

<3 » 16828 - [Truyện Les, Bách Hợp] Liều Thuốc Độc, Hay Niềm Tin
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/lieu_thuoc_doc_hay_niem_tin/2020-10-17-16828

<3 » 16829 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Bạn Cùng Phòng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ban_cung_phong/2020-10-17-16829

<3 » 15683 - [Tiểu Thuyết Full] Sao Cậu Cứ Bảo Em Ngốc!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/sao_cau_cu_bao_em_ngoc/2020-10-14-15683

<3 » 15850 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Trọng Sinh Phượng Hoàng Gả Thay, Tứ Hoàng Tử Hãy Chờ Ta Đến
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/trong_sinh_phuong_hoang_ga_thay_tu_hoang_tu_hay_cho_ta_den/2020-10-14-15850

<3 » 16246 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Tình Âm Dương Giới (Canh Ba)
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tinh_am_duong_gioi_canh_ba/2020-10-10-16246

<3 » 16573 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Nam Chính Thỉnh Tránh Ra
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/nam_chinh_thinh_tranh_ra/2020-10-10-16573

<3 » 15834 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Xuyên Conan Gặp Nàng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/xuyen_conan_gap_nang/2020-10-10-15834

<3 » 16826 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Mạnh Mẽ Ràng Buộc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/manh_me_rang_buoc/2020-10-10-16826

<3 » 16823 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Về Việc Tôi Cưỡng Hôn Một Anh Zai Trong Thang Máy
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ve_viec_toi_cuong_hon_mot_anh_zai_trong_thang_may/2020-10-10-16823

<3 » 16825 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Vong Linh Pháp Sư Và Bộ Xương Khô
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/vong_linh_phap_su_va_bo_xuong_kho/2020-10-10-16825

<3 » 16827 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Tổng Giám Đốc Nhà Tiểu Hoàng Đế
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tong_giam_doc_nha_tieu_hoang_de/2020-10-10-16827

<3 » 16822 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Đừng Khóc Nữa, Làm Vợ Của Anh Đi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/dung_khoc_nua_lam_vo_cua_anh_di/2020-10-10-16822

<3 » 16824 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Hai Năm Sau Mang Con Đi Nhận Thân
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/hai_nam_sau_mang_con_di_nhan_than/2020-10-10-16824

<3 » 16821 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/cac_nguyen_soai_dong_loat_doi_ly_hon/2020-10-10-16821

<3 » 16806 - [Truyện Les, Bách Hợp] Bầu Trời Của Chúng Ta
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/bau_troi_cua_chung_ta/2020-10-09-16806

<3 » 16817 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Hệ Thống Phá Huỷ Luật Lệ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/he_thong_pha_huy_luat_le/2020-10-09-16817

<3 » 16810 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Loan Đao Mặt Trăng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/loan_dao_mat_trang/2020-10-09-16810

<3 » 16814 - [Tiểu Thuyết] True Love Là Anh Sao?
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/true_love_la_anh_sao/2020-10-09-16814

<3 » 16808 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Băng Phong Chích Dục
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/bang_phong_chich_duc/2020-10-09-16808

<3 » 16809 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Lấy Vợ Lấy Phải Thái Thượng Hoàng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/lay_vo_lay_phai_thai_thuong_hoang/2020-10-09-16809

<3 » 16818 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Đổ Thạch Sư
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/do_thach_su/2020-10-09-16818

<3 » 16811 - [Truyện Les, Bách Hợp] Hoa Nở Không Màu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/hoa_no_khong_mau/2020-10-09-16811

<3 » 16815 - [Tiểu Thuyết] Mèo Và Đêm
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/meo_va_dem/2020-10-09-16815

<3 » 16813 - [Tiểu Thuyết] Tư Cố Vẫn Tình
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tu_co_van_tinh/2020-10-09-16813

<3 » 16820 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Hoàng Hôn Huyết Sắc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/hoang_hon_huyet_sac/2020-10-09-16820

<3 » 16819 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Xoay Chết Chú Husky
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/xoay_chet_chu_husky/2020-10-09-16819

<3 » 16816 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Nhưng Anh Là Trai Thẳng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/nhung_anh_la_trai_thang/2020-10-09-16816

<3 » 16812 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Giang Hồ Lớn Như Vậy
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/giang_ho_lon_nhu_vay/2020-10-09-16812

<3 » 16807 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] (ABO) Ảnh Đế Cùng Hắn Tiểu Idol
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/abo_anh_de_cung_han_tieu_idol/2020-10-09-16807

<3 » 16790 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Tâm Chi Sở Hướng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tam_chi_so_huong/2020-10-05-16790

<3 » 16799 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Xuân Lai Hồ Thủy Lục Như Lam
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/xuan_lai_ho_thuy_luc_nhu_lam/2020-10-05-16799

<3 » 16793 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Khiếu Kiếm Chỉ Giang Sơn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/khieu_kiem_chi_giang_son/2020-10-05-16793

<3 » 16801 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Tình Yêu Với Nhóc Chưa Lớn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tinh_yeu_voi_nhoc_chua_lon/2020-10-05-16801

<3 » 16803 - [Tiểu Thuyết] Bóng Tối Khuất Sau Mặt Trời
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/bong_toi_khuat_sau_mat_troi/2020-10-05-16803

<3 » 16802 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Tên Thầy Bùa
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ten_thay_bua/2020-10-05-16802

<3 » 16797 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Đạo Mộ Chi Tế Phẩm
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/dao_mo_chi_te_pham/2020-10-05-16797

<3 » 16800 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Thiếu Chủ Hoành Hành
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/mat_the_trong_sinh_chi_thieu_chu_hoanh_hanh/2020-10-05-16800

<3 » 16792 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Thiếu Niên Nam Sủng Của Huyết Tộc Điện Hạ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/thieu_nien_nam_sung_cua_huyet_toc_dien_ha/2020-10-05-16792

<3 » 16796 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Võng Du Chi Trời Sinh Làm Thụ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/vong_du_chi_troi_sinh_lam_thu/2020-10-05-16796

<3 » 16795 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/moi_ngay_khong_den_may_phat_cuc_hoa_lien_ngua/2020-10-05-16795

<3 » 16798 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Ám Vô Dạ Online
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/am_vo_da_online/2020-10-05-16798

<3 » 16794 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Dụ Hoặc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/du_hoac/2020-10-05-16794

<3 » 16804 - [Truyện Teen] Lời Nguyền Trong Học Đường - Chặng Đường Cuối Cùng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/loi_nguyen_trong_hoc_duong_chang_duong_cuoi_cung/2020-10-05-16804

<3 » 16791 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Thanh Ngọc Án
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/thanh_ngoc_an/2020-10-05-16791

<3 » 16805 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Thằng Nhóc 17 Hướng Tình Đến Tôi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/thang_nhoc_17_huong_tinh_den_toi/2020-10-05-16805

<3 » 15931 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Độc Giả Hòa Chủ Giác Tuyệt Bức Thị Chân Ái
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/doc_gia_hoa_chu_giac_tuyet_buc_thi_chan_ai/2020-10-05-15931

<3 » 16785 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Đại Pháp Sư Đệ Nhất Tinh Tế
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/dai_phap_su_de_nhat_tinh_te/2020-10-04-16785

<3 » 16788 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Tình Đầu Ở Trường Đại Học
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tinh_dau_o_truong_dai_hoc/2020-10-04-16788

<3 » 16777 - [Tiểu Thuyết Full] Năm Tháng Nào Làm Thay Đổi Cuộc Đời
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/nam_thang_nao_lam_thay_doi_cuoc_doi/2020-10-04-16777

<3 » 16778 - [Tiểu Thuyết Full] Trùng Sinh Chi Ảnh Hậu Tái Lâm
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/trung_sinh_chi_anh_hau_tai_lam/2020-10-04-16778

<3 » 16783 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Dạy "Hư" Em Trai Mất Rồi Phải Làm Sao Đây?
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/day_hu_em_trai_mat_roi_phai_lam_sao_day/2020-10-04-16783

<3 » 16779 - [Tiểu Thuyết Full] Ngoảnh Lại Vẫn Thấy Anh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ngoanh_lai_van_thay_anh/2020-10-04-16779

<3 » 16786 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Mặc Mạch
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/mac_mach/2020-10-04-16786

<3 » 16774 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Dẫn Ly Tôn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/dan_ly_ton/2020-10-04-16774

<3 » 16775 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Tư Quân Nhập Mộng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tu_quan_nhap_mong/2020-10-04-16775

<3 » 16782 - [Tiểu Thuyết Full] Phương Đường Tiên Sinh Thân Ái
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/phuong_duong_tien_sinh_than_ai/2020-10-04-16782

<3 » 16780 - [Tiểu Thuyết Full] Đại Mỹ Nhân Thập Niên 80
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/dai_my_nhan_thap_nien_80/2020-10-04-16780

<3 » 16781 - [Tiểu Thuyết Full] Cho Em Một Chút Ngọt
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/cho_em_mot_chut_ngot/2020-10-04-16781

<3 » 16776 - [Tiểu Thuyết Full] Nữ Chính Đều Cùng Nam Phụ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/nu_chinh_deu_cung_nam_phu/2020-10-04-16776

<3 » 16784 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Triệu Công Tử Rất Đáng Ghét!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/trieu_cong_tu_rat_dang_ghet/2020-10-04-16784

<3 » 16787 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Trôi Nổi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/troi_noi/2020-10-04-16787

<3 » 16768 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Giả Kết Hôn Xong Tôi Đem Con Chuồn Lẹ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/gia_ket_hon_xong_toi_dem_con_chuon_le/2020-10-04-16768

<3 » 16772 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Anh Chỉ Cần Có Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/anh_chi_can_co_em/2020-10-04-16772

<3 » 16764 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Nguyệt Lạc Cựu Mộ Lý
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/nguyet_lac_cuu_mo_ly/2020-10-04-16764

<3 » 16769 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Trấn Nhỏ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tran_nho/2020-10-04-16769

<3 » 16770 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Nguyệt Loan Loan
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/nguyet_loan_loan/2020-10-04-16770

<3 » 16773 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Ái Đích Báo Báo
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ai_dich_bao_bao/2020-10-04-16773

<3 » 16767 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Hai Cái Lỗ Tai Dựng Thẳng Lên
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/hai_cai_lo_tai_dung_thang_len/2020-10-04-16767

<3 » 16766 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Lời Nói Đùa
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/loi_noi_dua/2020-10-04-16766

<3 » 16771 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Cửu Vương Gia Hầu Bao Bạc Triệu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/cuu_vuong_gia_hau_bao_bac_trieu/2020-10-04-16771

<3 » 16765 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Tôi Không Làm Người Nữa
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/toi_khong_lam_nguoi_nua/2020-10-04-16765

<3 » 16762 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Tân Nương Của Baba
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tan_nuong_cua_baba/2020-10-02-16762

<3 » 16759 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Là Do Quá Yêu Em
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/la_do_qua_yeu_em/2020-10-02-16759

<3 » 16754 - [Tiểu Thuyết Full] Vì Em Mà Đến
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/vi_em_ma_den/2020-10-02-16754

<3 » 16756 - [Tiểu Thuyết Full] Tỏa Hồn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/toa_hon/2020-10-02-16756

<3 » 16763 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Chích Thị Vi Nhĩ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/chich_thi_vi_nhi/2020-10-02-16763

<3 » 16761 - [Tiểu Thuyết Full] Nhượng Xuân Quang
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/nhuong_xuan_quang/2020-10-02-16761

<3 » 16755 - [Tiểu Thuyết Full] Diễn Tinh Xuyên Vào Kịch Khổ Tình
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/dien_tinh_xuyen_vao_kich_kho_tinh/2020-10-02-16755

<3 » 16758 - [Truyện Les, Bách Hợp] Hẹn Hò Với Cô Ấy
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/hen_ho_voi_co_ay/2020-10-02-16758

<3 » 16757 - [Truyện Les, Bách Hợp] Đi Qua Thời Không
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/di_qua_thoi_khong/2020-10-02-16757

<3 » 16753 - [Tiểu Thuyết Full] Tự Cẩm
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tu_cam/2020-10-02-16753

<3 » 16760 - [Tiểu Thuyết Full] Con Rể
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/con_re/2020-10-02-16760

<3 » 14843 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Cổ Xuyên Kim Chi Phượng Giác
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/co_xuyen_kim_chi_phuong_giac/2020-09-26-14843

<3 » 431 - [Tiểu Thuyết Full] Long Bảo Bảo, Mẫu Thân Quá Bưu Hãn!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/long_bao_bao_mau_than_qua_buu_han/2020-09-26-431

<3 » 14197 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Đế Quốc Đệ Nhất Sủng Hôn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/de_quoc_de_nhat_sung_hon/2020-09-26-14197

<3 » 16426 - [Tiểu Thuyết Full] Hãn Phi Bổn Vương Giết Chết Ngươi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/han_phi_bon_vuong_giet_chet_nguoi/2020-09-25-16426

<3 » 15721 - [Tiểu Thuyết Full] Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/lien_quan_mobile_du_hanh_athanor/2020-09-24-15721

<3 » 11167 - [Tiểu Thuyết Full] Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/choc_tuc_vo_yeu_mua_mot_tang_mot/2020-09-23-11167

<3 » 16703 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/xuyen_khong_den_so_quoc_lam_than_y/2020-09-22-16703

<3 » 16656 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Bán Duyên Tu Đạo
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ban_duyen_tu_dao/2020-09-22-16656

<3 » 16423 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Fanfic Bác Chiến Một Nửa Năm Mươi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/fanfic_bac_chien_mot_nua_nam_muoi/2020-09-22-16423

<3 » 15892 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Ta Nuôi Đồ Đệ Hắc Hoá
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ta_nuoi_do_de_hac_hoa/2020-09-22-15892

<3 » 16413 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Fanfic Bác Chiến Không Có Kết Thúc Chỉ Có Bắt Đầu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/fanfic_bac_chien_khong_co_ket_thuc_chi_co_bat_dau/2020-09-21-16413

<3 » 16751 - [Tiểu Thuyết Full] Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/chi_yeu_chieu_the_tu_phi/2020-09-21-16751

<3 » 16747 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Vkook Tỉnh Mộng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/vkook_tinh_mong/2020-09-21-16747

<3 » 16750 - [Tiểu Thuyết Full] Đích Nữ Nhị Tiểu Thư
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/dich_nu_nhi_tieu_thu/2020-09-21-16750

<3 » 16749 - [Tiểu Thuyết Full] Làm Phi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/lam_phi/2020-09-21-16749

<3 » 16748 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Vợ Tôi Là Gangster
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/vo_toi_la_gangster/2020-09-21-16748

<3 » 16744 - [Tiểu Thuyết] Hệ Thống Livestream Của Nữ Đế
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/he_thong_livestream_cua_nu_de/2020-09-21-16744

<3 » 16745 - [Tiểu Thuyết Full] Tiến Công Sủng Phi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tien_cong_sung_phi/2020-09-21-16745

<3 » 16746 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Á Nô
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/a_no/2020-09-21-16746

<3 » 16743 - [Tiểu Thuyết Full] Kỹ Năng Tranh Thủ Tình Cảm (Kỹ Năng Tranh Sủng)
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ky_nang_tranh_thu_tinh_cam_ky_nang_tranh_sung/2020-09-21-16743

<3 » 16752 - [Tiểu Thuyết Full] Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/chinh_phi_khong_bang_tieu_thiep/2020-09-21-16752

<3 » 16737 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Dữ Dã Thú Tại Y Điện Viên
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/du_da_thu_tai_y_dien_vien/2020-09-21-16737

<3 » 16742 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Phế Tẩm Vọng Thực (Mất Ăn Mất Ngủ)
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/phe_tam_vong_thuc_mat_an_mat_ngu/2020-09-21-16742

<3 » 16735 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Hoa Nguyệt Ngân
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/hoa_nguyet_ngan/2020-09-21-16735

<3 » 16736 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Tiểu Tâm Phiến Tử
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tieu_tam_phien_tu/2020-09-21-16736

<3 » 16739 - [Tiểu Thuyết Full] Phiếu Cơm
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/phieu_com/2020-09-21-16739

<3 » 16740 - [Tiểu Thuyết Full] Tiểu Anh Đào
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tieu_anh_dao/2020-09-21-16740

<3 » 16738 - [Tiểu Thuyết Full] Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/song_lai_lan_nua_o_tan_the/2020-09-21-16738

<3 » 16741 - [Tiểu Thuyết Full] Tiệm Hoa Của Tô Anh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tiem_hoa_cua_to_anh/2020-09-21-16741

<3 » 16734 - [Tiểu Thuyết Full] Ba Vạn Dòng Thư Tình
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ba_van_dong_thu_tinh/2020-09-21-16734

<3 » 16724 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Kén Vợ Kén Chồng Tiêu Chuẩn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ken_vo_ken_chong_tieu_chuan/2020-09-20-16724

<3 » 16722 - [Tiểu Thuyết Full] Tư Thái Cung Phi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tu_thai_cung_phi/2020-09-20-16722

<3 » 16730 - [Truyện Teen Full] Anh Bán Cám Lợn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/anh_ban_cam_lon/2020-09-20-16730

<3 » 16718 - [Tiểu Thuyết Full] Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ba_nghin_sung_ai_tai_mot_than/2020-09-20-16718

<3 » 16716 - [Tiểu Thuyết Full] Bệ Hạ Thỉnh Tự Trọng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/be_ha_thinh_tu_trong/2020-09-20-16716

<3 » 16732 - [Truyện Teen Full] Chị Dâu Em Chồng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/chi_dau_em_chong/2020-09-20-16732

<3 » 16729 - [Truyện Teen Full] Bồ Công Anh Nở Muộn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/bo_cong_anh_no_muon/2020-09-20-16729

<3 » 16731 - [Truyện Teen Full] Vì Vợ Là Vợ Anh
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/vi_vo_la_vo_anh/2020-09-20-16731

<3 » 16719 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Quốc Sư Xuyên Thành Hào Môn Quý Công Tử
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/quoc_su_xuyen_thanh_hao_mon_quy_cong_tu/2020-09-20-16719

<3 » 16728 - [Truyện Teen Full] Tiểu Hồ Ly Và Quốc Vương
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tieu_ho_ly_va_quoc_vuong/2020-09-20-16728

<3 » 16714 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Fanfic CHAELICE Đơn Phương
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/fanfic_chaelice_don_phuong/2020-09-20-16714

<3 » 16733 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Tao Thích Mày, Nghe Không?
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/tao_thich_may_nghe_khong/2020-09-20-16733

<3 » 16717 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Fanfic TaeKook Độc Sủng Mỹ Hậu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/fanfic_taekook_doc_sung_my_hau/2020-09-20-16717

<3 » 16720 - [Tiểu Thuyết Full] Ai Gia Có Hỉ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ai_gia_co_hi/2020-09-20-16720

<3 » 16725 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Xuyên Qua Nhiệm Vụ Không Khoa Học
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/xuyen_qua_nhiem_vu_khong_khoa_hoc/2020-09-20-16725

<3 » 16723 - [Tiểu Thuyết Full] Hậu Cung Kế
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/hau_cung_ke/2020-09-20-16723

<3 » 16726 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Đấu Phá Chi Duyệt Á
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/dau_pha_chi_duyet_a/2020-09-20-16726

<3 » 16727 - [Truyện Teen Full] Giậu Mồng Tơi Năm Ấy
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/giau_mong_toi_nam_ay/2020-09-20-16727

<3 » 16715 - [Truyện Les, Bách Hợp] Ngọn Gió Tình Yêu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ngon_gio_tinh_yeu/2020-09-20-16715

<3 » 16721 - [Tiểu Thuyết Full] Hiền Hậu Thực Nhàn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/hien_hau_thuc_nhan/2020-09-20-16721

<3 » 16713 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Fanfic JenSoo Đại Tỷ Em Yêu Rồi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/fanfic_jensoo_dai_ty_em_yeu_roi/2020-09-19-16713

<3 » 16711 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Lâm Lạc Tịch Chiếu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/lam_lac_tich_chieu/2020-09-17-16711

<3 » 16712 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Giả O Sẽ Bị Cắn
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/gi_o_se_bi_can/2020-09-17-16712

<3 » 16708 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Xuyên Qua Chi Chỉ Nhiễm
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/xuyen_qua_chi_chi_nhiem/2020-09-17-16708

<3 » 16710 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Yêu, Chỉ Cần Ta Và Ngươi
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/yeu_chi_can_ta_va_nguoi/2020-09-17-16710

<3 » 16709 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Cảnh Y Tình Duyên
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/canh_y_tinh_duyen/2020-09-17-16709

<3 » 8308 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Kịch Bản Không Phải Như Vậy
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/kich_ban_khong_phai_nhu_vay/2020-09-17-8308

<3 » 16691 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Điện Thoại Từ Chồng Cũ (Chồng Trước Điện Báo)
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/dien_thoai_tu_chong_cu_chong_truoc_dien_bao/2020-09-14-16691

<3 » 16707 - [Truyện Teen Full] Làm Dâu Nhà Phú Ông
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/lam_dau_nha_phu_ong/2020-09-14-16707

<3 » 16700 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/dao_lu_noi_han_muon_thoai_hon/2020-09-14-16700

<3 » 16696 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Sau Khi Xuyên Thư Bị Bạo Quân Đánh Dấu
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/sau_khi_xuyen_thu_bi_bao_quan_danh_dau/2020-09-14-16696

<3 » 16688 - [Truyện Gay, Đam Mỹ] Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tu Tiên
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/mat_the_trong_sinh_chi_tu_tien/2020-09-14-16688

<3 » 16695 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Hoa Quỷ
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/hoa_quy/2020-09-14-16695

<3 » 16689 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Cứu Vớt Mỹ Nhân Nhặt Rác
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/cuu_vot_my_nhan_nhat_rac/2020-09-14-16689

<3 » 16705 - [Truyện Teen Full] Nghe Nói Chú Yêu Loli
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/nghe_noi_chu_yeu_loli/2020-09-14-16705

<3 » 16692 - [Truyện Les, Bách Hợp Full] Phất Huyền Thập Tam Khúc
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/phat_huyen_thap_tam_khuc/2020-09-14-16692

<3 » 16690 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/nhat_ky_xuyen_viet_suu_tam_my_thuc/2020-09-14-16690

<3 » 16702 - [Truyện Gay, Đam Mỹ Full] Ngô Đồng
Link Đọc : http://kenhtruyen.comhttps://kenhtruyen.com/news/ngo_dong/2020-09-14-16702


ĐỌC TRUYỆN FULL HAY
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2020 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile
ChatBox
Like FanPfae Facebook