ĐĂNG NHẬP

Tên Đăng Nhập:
Mật Khẩu:
CHỨC NĂNG
TRUYỆN NGẪU NHIÊN
TRUYỆN FULL
TÌM KIẾM TRUYỆN NHANH, CHÍNH XÁC

In Sách Truyện Theo Yêu Cầu

Truyện Full Mới


Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

Liên Quân Mobile: Du Hành Athanor

☎ Lượt Xem: 61 ~ 10 Điểm Vote
Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một

☎ Lượt Xem: 607 ~ 75 Điểm Vote
Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

Xuyên Không Đến Sở Quốc Làm Thần Y

☎ Lượt Xem: 55 ~ 14 Điểm Vote
Bán Duyên Tu Đạo

Bán Duyên Tu Đạo

☎ Lượt Xem: 56 ~ 20 Điểm Vote
Fanfic Bác Chiến Một Nửa Năm Mươi

Fanfic Bác Chiến Một Nửa Năm Mươi

☎ Lượt Xem: 62 ~ 10 Điểm Vote
Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi

Chỉ Yêu Chiều Thế Tử Phi

☎ Lượt Xem: 16 ~ 10 Điểm Vote
Vkook Tỉnh Mộng

Vkook Tỉnh Mộng

☎ Lượt Xem: 33 ~ 10 Điểm Vote
Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

☎ Lượt Xem: 13 ~ 10 Điểm Vote
Làm Phi

Làm Phi

☎ Lượt Xem: 14 ~ 10 Điểm Vote
Tiến Công Sủng Phi

Tiến Công Sủng Phi

☎ Lượt Xem: 14 ~ 10 Điểm Vote
Á Nô

Á Nô

☎ Lượt Xem: 40 ~ 10 Điểm Vote
Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

☎ Lượt Xem: 15 ~ 10 Điểm Vote
Dữ Dã Thú Tại Y Điện Viên

Dữ Dã Thú Tại Y Điện Viên

☎ Lượt Xem: 35 ~ 10 Điểm Vote
Hoa Nguyệt Ngân

Hoa Nguyệt Ngân

☎ Lượt Xem: 24 ~ 10 Điểm Vote
Tiểu Tâm Phiến Tử

Tiểu Tâm Phiến Tử

☎ Lượt Xem: 25 ~ 10 Điểm Vote
Phiếu Cơm

Phiếu Cơm

☎ Lượt Xem: 11 ~ 10 Điểm Vote
Tiểu Anh Đào

Tiểu Anh Đào

☎ Lượt Xem: 14 ~ 10 Điểm Vote
Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế

Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế

☎ Lượt Xem: 19 ~ 10 Điểm Vote
Tiệm Hoa Của Tô Anh

Tiệm Hoa Của Tô Anh

☎ Lượt Xem: 14 ~ 10 Điểm Vote
Ba Vạn Dòng Thư Tình

Ba Vạn Dòng Thư Tình

☎ Lượt Xem: 12 ~ 10 Điểm Vote
Tư Thái Cung Phi

Tư Thái Cung Phi

☎ Lượt Xem: 15 ~ 10 Điểm Vote
Anh Bán Cám Lợn

Anh Bán Cám Lợn

☎ Lượt Xem: 18 ~ 10 Điểm Vote
Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân

Ba Nghìn Sủng Ái Tại Một Thân

☎ Lượt Xem: 16 ~ 10 Điểm Vote
Bệ Hạ Thỉnh Tự Trọng

Bệ Hạ Thỉnh Tự Trọng

☎ Lượt Xem: 16 ~ 10 Điểm Vote
Chị Dâu Em Chồng

Chị Dâu Em Chồng

☎ Lượt Xem: 20 ~ 10 Điểm Vote
Bồ Công Anh Nở Muộn

Bồ Công Anh Nở Muộn

☎ Lượt Xem: 13 ~ 10 Điểm Vote
Vì Vợ Là Vợ Anh

Vì Vợ Là Vợ Anh

☎ Lượt Xem: 20 ~ 10 Điểm Vote
Tiểu Hồ Ly Và Quốc Vương

Tiểu Hồ Ly Và Quốc Vương

☎ Lượt Xem: 15 ~ 10 Điểm Vote
Fanfic TaeKook Độc Sủng Mỹ Hậu

Fanfic TaeKook Độc Sủng Mỹ Hậu

☎ Lượt Xem: 40 ~ 14 Điểm Vote
Ai Gia Có Hỉ

Ai Gia Có Hỉ

☎ Lượt Xem: 12 ~ 10 Điểm Vote
Hậu Cung Kế

Hậu Cung Kế

☎ Lượt Xem: 17 ~ 10 Điểm Vote
Giậu Mồng Tơi Năm Ấy

Giậu Mồng Tơi Năm Ấy

☎ Lượt Xem: 11 ~ 10 Điểm Vote
Hiền Hậu Thực Nhàn

Hiền Hậu Thực Nhàn

☎ Lượt Xem: 14 ~ 10 Điểm Vote
Lâm Lạc Tịch Chiếu

Lâm Lạc Tịch Chiếu

☎ Lượt Xem: 47 ~ 10 Điểm Vote
Giả O Sẽ Bị Cắn

Giả O Sẽ Bị Cắn

☎ Lượt Xem: 54 ~ 12 Điểm Vote
Kịch Bản Không Phải Như Vậy

Kịch Bản Không Phải Như Vậy

☎ Lượt Xem: 2400 ~ 161 Điểm Vote
Làm Dâu Nhà Phú Ông

Làm Dâu Nhà Phú Ông

☎ Lượt Xem: 21 ~ 10 Điểm Vote
Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

Đạo Lữ Nói Hắn Muốn Thoái Hôn!

☎ Lượt Xem: 44 ~ 10 Điểm Vote
Sau Khi Xuyên Thư Bị Bạo Quân Đánh Dấu

Sau Khi Xuyên Thư Bị Bạo Quân Đánh Dấu

☎ Lượt Xem: 66 ~ 10 Điểm Vote
Hoa Quỷ

Hoa Quỷ

☎ Lượt Xem: 60 ~ 20 Điểm Vote
Cứu Vớt Mỹ Nhân Nhặt Rác

Cứu Vớt Mỹ Nhân Nhặt Rác

☎ Lượt Xem: 56 ~ 10 Điểm Vote
Nghe Nói Chú Yêu Loli

Nghe Nói Chú Yêu Loli

☎ Lượt Xem: 19 ~ 10 Điểm Vote
Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

Nhật Ký Xuyên Việt Sưu Tầm Mỹ Thực

☎ Lượt Xem: 65 ~ 20 Điểm Vote
Ngô Đồng

Ngô Đồng

☎ Lượt Xem: 54 ~ 20 Điểm Vote
Xin Chú Ý, Có Một Nhóc Con Rất Biết Làm Nũng

Xin Chú Ý, Có Một Nhóc Con Rất Biết Làm Nũng

☎ Lượt Xem: 54 ~ 16 Điểm Vote
Giáo Thảo (Hotboy Trường)

Giáo Thảo (Hotboy Trường)

☎ Lượt Xem: 62 ~ 25 Điểm Vote
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

☎ Lượt Xem: 16 ~ 10 Điểm Vote
Sau Khi Biến Thành Mèo Của Nam Thần

Sau Khi Biến Thành Mèo Của Nam Thần

☎ Lượt Xem: 32 ~ 10 Điểm Vote
Miên Man Nỗi Nhớ

Miên Man Nỗi Nhớ

☎ Lượt Xem: 17 ~ 10 Điểm Vote
Thầy Dạy Lái Xe, Xin Giúp Đỡ

Thầy Dạy Lái Xe, Xin Giúp Đỡ

☎ Lượt Xem: 36 ~ 14 Điểm Vote
Trùng Tìm Hoa Nhiên

Trùng Tìm Hoa Nhiên

☎ Lượt Xem: 44 ~ 10 Điểm Vote
Chiếc Váy Của Cậu Ấy

Chiếc Váy Của Cậu Ấy

☎ Lượt Xem: 27 ~ 10 Điểm Vote
Tái Hôn

Tái Hôn

☎ Lượt Xem: 64 ~ 10 Điểm Vote
Hôm Nay Cũng Phải Cố Gắng Ngọt Hơn

Hôm Nay Cũng Phải Cố Gắng Ngọt Hơn

☎ Lượt Xem: 22 ~ 10 Điểm Vote
Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

Mạt Thế Trọng Sinh Chi Trọng Quy Vu Hách

☎ Lượt Xem: 35 ~ 10 Điểm Vote
Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

Lư Cục Cưng Quá Kiêu Ngạo

☎ Lượt Xem: 37 ~ 14 Điểm Vote
Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta

Vị Thái Tử Què Kia Đứng Lên Hôn Ta

☎ Lượt Xem: 27 ~ 10 Điểm Vote
Trọng Sinh Chi Trang Thiển

Trọng Sinh Chi Trang Thiển

☎ Lượt Xem: 40 ~ 10 Điểm Vote
Trộm Một Ngôi Sao

Trộm Một Ngôi Sao

☎ Lượt Xem: 34 ~ 10 Điểm Vote
Ảnh Đế Gặm Cỏ Gần Hang

Ảnh Đế Gặm Cỏ Gần Hang

☎ Lượt Xem: 33 ~ 8 Điểm Vote
Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn

Kiều Phu Lang Nhà Thợ Săn

☎ Lượt Xem: 24 ~ 16 Điểm Vote
Tình Cuối

Tình Cuối

☎ Lượt Xem: 47 ~ 10 Điểm Vote
Ngọt, Chính Là Ngắn

Ngọt, Chính Là Ngắn

☎ Lượt Xem: 31 ~ 10 Điểm Vote
Đại Nhân, Trên Đầu Anh Có Ma!

Đại Nhân, Trên Đầu Anh Có Ma!

☎ Lượt Xem: 16 ~ 10 Điểm Vote
Tính Toán Chi Li

Tính Toán Chi Li

☎ Lượt Xem: 41 ~ 10 Điểm Vote
Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng

☎ Lượt Xem: 70 ~ 10 Điểm Vote
Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

Tặng Quân Một Đời Vinh Hoa

☎ Lượt Xem: 24 ~ 10 Điểm Vote
Thay Chị Lấy Chồng

Thay Chị Lấy Chồng

☎ Lượt Xem: 35 ~ 10 Điểm Vote
Trả Thù (Huyết Hải Diên)

Trả Thù (Huyết Hải Diên)

☎ Lượt Xem: 69 ~ 20 Điểm Vote
Đồng Phục Cùng Áo Cưới

Đồng Phục Cùng Áo Cưới

☎ Lượt Xem: 14 ~ 10 Điểm Vote
Fanfic Bác Chiến Cục Cưng Của Ông Trùm

Fanfic Bác Chiến Cục Cưng Của Ông Trùm

☎ Lượt Xem: 110 ~ 38 Điểm Vote
Xuyên Làm Nam Phụ! Sống Ra Sao?

Xuyên Làm Nam Phụ! Sống Ra Sao?

☎ Lượt Xem: 114 ~ 20 Điểm Vote
Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người

☎ Lượt Xem: 81 ~ 30 Điểm Vote
[Truyện Thái] Khoa Kỹ Thuật Thần Kinh

[Truyện Thái] Khoa Kỹ Thuật Thần Kinh

☎ Lượt Xem: 111 ~ 90 Điểm Vote
Boss, Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi!

Boss, Vợ Ngài Lại Giết Người Rồi!

☎ Lượt Xem: 692 ~ 221 Điểm Vote
Lòng Tham

Lòng Tham

☎ Lượt Xem: 612 ~ 96 Điểm Vote
Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân”

Tu Dưỡng Đạo Đức Nghiệp “Thế Thân”

☎ Lượt Xem: 32 ~ 10 Điểm Vote
Vô Thanh Hí 1938

Vô Thanh Hí 1938

☎ Lượt Xem: 26 ~ 10 Điểm Vote
Nữ Hoàng Làm Dáng

Nữ Hoàng Làm Dáng

☎ Lượt Xem: 17 ~ 10 Điểm Vote
Tiểu Minh Tôi Bắt Em Về Làm Vợ

Tiểu Minh Tôi Bắt Em Về Làm Vợ

☎ Lượt Xem: 292 ~ 105 Điểm Vote
[Khải Nguyên] What Is Love - Tình Yêu Là Gì?

[Khải Nguyên] What Is Love - Tình Yêu Là Gì?

☎ Lượt Xem: 97 ~ 30 Điểm Vote
Fanfic Bác Chiến Tiểu Biến Thái

Fanfic Bác Chiến Tiểu Biến Thái

☎ Lượt Xem: 46 ~ 10 Điểm Vote
Nguyện Uớc Còn Đây, Tình Khó Giữ 2

Nguyện Uớc Còn Đây, Tình Khó Giữ 2

☎ Lượt Xem: 92 ~ 12 Điểm Vote
(ABO) Anh Yêu Vị Ngọt Của Em

(ABO) Anh Yêu Vị Ngọt Của Em

☎ Lượt Xem: 119 ~ 10 Điểm Vote
Hãy Để Tôi Làm Anh Trai Của Em

Hãy Để Tôi Làm Anh Trai Của Em

☎ Lượt Xem: 51 ~ 10 Điểm Vote
Lão Cha Hệ Liệt

Lão Cha Hệ Liệt

☎ Lượt Xem: 48 ~ 20 Điểm Vote
Bảo Vật Của Rồng

Bảo Vật Của Rồng

☎ Lượt Xem: 51 ~ 10 Điểm Vote
Fanfic Bác Chiến Anh Muốn Em Vào Gọi Lão Công

Fanfic Bác Chiến Anh Muốn Em Vào Gọi Lão Công

☎ Lượt Xem: 98 ~ 32 Điểm Vote
Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

Mạt Thế Chi Công Đức Vô Lượng

☎ Lượt Xem: 34 ~ 10 Điểm Vote
Anh Trai Bé Bỏng Của Đinh Tổng

Anh Trai Bé Bỏng Của Đinh Tổng

☎ Lượt Xem: 95 ~ 13 Điểm Vote
Phi Âu Bất Hạ

Phi Âu Bất Hạ

☎ Lượt Xem: 33 ~ 20 Điểm Vote
Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

Kiệt Xuất Trong Giới Ăn Vạ

☎ Lượt Xem: 32 ~ 10 Điểm Vote
Hôn Nhân Lừa Gạt

Hôn Nhân Lừa Gạt

☎ Lượt Xem: 58 ~ 22 Điểm Vote
Gặp Quân Thời Khắc

Gặp Quân Thời Khắc

☎ Lượt Xem: 52 ~ 10 Điểm Vote
Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi

Đừng Chạy Trốn Khỏi Tôi

☎ Lượt Xem: 37 ~ 10 Điểm Vote
Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

Tổng Tài Tôi Chẳng Thể Yêu!

☎ Lượt Xem: 38 ~ 10 Điểm Vote

ĐỌC TRUYỆN FULL HAY
truyện thái mới truyện thái full oneshot đam mỹ truyện gay oneshot fanfic khải nguyên mới fanfic khải nguyên full oneshot bách hợp fanfic Bác Chiến mới fanfic Bác Chiến full Đam mỹ võng du fanfic vkook hoàn fanfic vkook mới fanfic ChanBaek full fanfic ChanBaek mới

Copyright Kênh Truyện © 2011 - 2020 - In Sách Truyện Theo Yêu Cầu
Powered by uCoz -Giao diện Mobile
ChatBox
Like FanPfae Facebook